دانلود رایگان


پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریهاتحقيق پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها
متشکل از 90 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
فهرست

چکیده:

مقدمه

1-1 بیان مسئله تحقیق

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3 اهداف تحقیق

1-4 فرضیات تحقیق

1-5 نوع روش تحقیق

1-6 محدودیت های تحقیق

2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور

2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور

2-3 تعاونی و گذشته آن

2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون:

2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی

2-3-3 نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن

2-3-4 تعاون در اسلام

2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان

2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران

2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین

2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران

2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان

2-3-9-2 ارکان سازمان

2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان

2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان

2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی

2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی

2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان

2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی

2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی

2-3-14-1 مجمع عمومی

2-3-14-2 هیأت مدیره

2-3-14-3 بازرسان

2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی

2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران

3-1 روش تحقیق

3-2 روش گردآوری اطلاعات

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات

3-4 قلمرو تحقیق

3-5 جامعه آماری:

3-6 نحوه نمونه گیری

3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه

3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)

3-9روایی و پایایی پرسشنامه

3-9-1 روایی

3-9-2 پایایی

3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها

3-10-1 روش توصیفی

3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی

4-1 توصیف یافته ها

4-1-1 سن اعضاء:

4-1-2 تحصیلات نمونه ها

4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید

4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه

4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»

4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها

4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء

4-2 تحلیل فرضيات

4-2-1 تحلیل فرضیه اول

4-2-2 تحلیل فرضيه دوم

4-2-3 تحلیل فرضيه سوم

4-2-4 تحلیل فرضيه چهارم

4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم

4-2-6 تحلیل فرضيه ششم

4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم

5-1 جمع بندی و نتیجه گیری

5-2 ارائه پیشنهادات

منابع و مآخذ
چکیده:

- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری هاتحقيق پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

پژوهش;بررسی;نقش شرکتهای تعاونی روستایی;رفع و حل مشکلات;معضلات دامداریها;پروژه;تحقیق;مقاله ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها . فهرست. چکیده: 1. مقدمه. 2. 1-1 بیان مسئله تحقیق. 6. 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9. 1-3 اهداف تحقیق. 10. 1-4 فرضیات تحقیق. 11. 1-5 نوع روش ...

بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها. تعداد صفحات : ۱۵۸. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری ...

دانلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل ...

پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۵۹ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

نقش شرکتهای تعاونی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها ...

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است.

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها. تعداد صفحات : ۱۵۸. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی نقش شرکتهای ...

دانلود مقاله بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل ...

دانلود مقاله بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها. فهرست مطالب چکیده: ۱ مقدمه ۲ ۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۶ ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹ ۱-۳ اهداف تحقیق ۱۰ ۱-۴ فرضیات ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها . فهرست. چکیده: 1. مقدمه. 2. 1-1 بیان مسئله تحقیق. 6. 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9. 1-3 اهداف تحقیق. 10. 1-4 فرضیات تحقیق. 11. 1-5 نوع روش ...

نقش شرکتهای تعاونی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها ...

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است.

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها. تعداد صفحات : ۱۵۸. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها ...

دانلود مقاله پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع ...

پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریهافهرستچکیده ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها . فهرست. چکیده: 1. مقدمه. 2. 1-1 بیان مسئله تحقیق. 6. 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9. 1-3 اهداف تحقیق. 10. 1-4 فرضیات تحقیق. 11. 1-5 نوع روش ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۵۸ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۵۸ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای ...

دانلود مقاله پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع ...

پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریهافهرستچکیده ...

دانلود مقاله پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع ...

پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریهافهرستچکیده ...

فایل بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

فایل بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها (self.datajoo) submitted just now by datajoo

بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته ...

پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها دسته: مدیریت بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 433 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات ...

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۵۸ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و ...

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها . فهرست. چکیده: 1. مقدمه. 2. 1-1 بیان مسئله تحقیق. 6. 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9. 1-3 اهداف تحقیق. 10. 1-4 فرضیات تحقیق. 11. 1-5 نوع روش ...

دعاوي قولنامه اي

خدا کیست

پاورپوینت با موضوع طراحی صنعت غذایی

پاورپوينت تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی

توليد زباله

زندگينامه حضرت آدم

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها

پروژه کامل سنسور التراسونیک

پاورپوینت نظام بهداشت و درمان برزیل

ارزش هاي سياسي در معناي زندگي و انديشه امام علي (ع)