دانلود رایگان


تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسيتحقيق تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي
متشکل از 151 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
چكيده پژوهش
در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش زوج درمانگري اسلامي به عنوان متغير مستقل در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوجهاي ناسازگار به عنوان متغيرهاي وابسته مورد آزمايش قرار گرفت. بدين منظور از ميان زوجهايي كه از طريق اطلاعيه اي داوطلب شركت در اين پژوهش براي حل اختلاف هاي زناشويي خود شدند، 14 زوج (28 زن و شوهر) پس از رديف شدن نمراتشان همتا شده و به طور تصادفي به دو گروه- آزمايشي و گواه- اختصاص يافتند.
ابزارهاي پژوهش شامل: 1) مقياس 21 سوالي جهت گيري مذهبي آلپورت، براي اندازه گيري سطح كلي مذهب، جهت گيري مذهب بيروني و دروني آزمودنيها، 2) مقياس 32 سوالي سازگاري دو عضوي (زناشويي) اسپانير و 3) پرسشنامه 29 سوالي خودشناسي براي تعيين سطح حالت هاي خودآزمودني ها (نابالغانه/ والديني / كودكانه ) بود. كليه آزمونها در مرحله قبل و بعد از درمانگري اسلامي به طور انفرادي در شرايط كنترل شده در مورد هر دو گروه اجرا شدند.
نتايج حاصل با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس تكرار سنجش، آزمون T وابسته و مستقل، آزمون توكي(HSD) و رسم نمودار مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها در پرتو پژوهش هاي گذشته و پنج فرضيه پژوهش حاضر نكات زير را برجسته ساخت:
1) با استفاده از روش زوج درمانگري اسلامي در گروه آزمايشي خودشناسي منفي نسبت به قبل از درمانگري (69/248= F) و نسبت به گروه گواه (28/39= F) كاهش، و همچنين سازگاري زناشويي آنها نسبت به قبل از درمانگري (07/116= F) و نسبت به گروه گواه (28/14= F) در سطح 99 درصد اطمينان افزايش يافت.
2) زوج درمانگري اسلامي بر «خودبالغانه/ » گروه آزمايشي (62/10= t) بيشتر از حالت هاي ديگر خود يعني «خودوالديني/ » (45/6=t) و «خودكودكانه / » 21/8=t) در سطح 99 درصد اطمينان تأثير گذاشت.تحقيق تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تاثیر عرض مجرای رسو بشوی سدهای انحرافی بر رسو ...

دانلود رایگان دانلود مقاله تاثیر عرض مجرای رسو بشوی سدهای انحرافی بر رسو بشوئی

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي ...

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

دانلود مقاله تاثیر عرض مجرای رسو بشوی سدهای انحرافی بر رسو ...

دانلود رایگان دانلود مقاله تاثیر عرض مجرای رسو بشوی سدهای انحرافی بر رسو بشوئی

پایان نامه تأثير زوج درمانگری اسلامی در افزايش خودشناسي در ...

در پایان نامه تأثير زوج درمانگری اسلامی در افزايش خودشناسي در رابطه زناشويي كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش....

SID.ir | افزايش سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار با مشاوره ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی افزايش سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار با مشاوره ...

روانشناسی و علوم تربیتی | ایران داکیومنت

بررسي چگونگي تأثير رضايت‌مندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد خميني (ره) توضیحات و خرید. قیمت: 40,000 تومان. بررسي اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت در روابط زوجين. توضیحات و خرید. قیمت: 12,000 ...

دانلود مقاله تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،

چكيده پژوهش در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش زوج درمانگري اسلامي به عنوان متغير مستقل در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري ...

در این پژوهش که از نوع پژوهش شبه آزمایشی است به منظور دستیابی به داده های علمی در جنبه کاربردی، اثر بخشی روش زوج درمانگری اسلامی به عنوان متغیر مستقل در افزایش جهت گیری مذهبی، خودشناسی و سازگاری زناشویی زوجهای ناسازگار

روانشناسی و علوم تربیتی | ایران داکیومنت

بررسي چگونگي تأثير رضايت‌مندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد خميني (ره) توضیحات و خرید. قیمت: 40,000 تومان. بررسي اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت در روابط زوجين. توضیحات و خرید. قیمت: 12,000 ...

SID.ir | تاثير خود شناسي اسلامي در افزايش ميزان سازگاري ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير خود شناسي اسلامي در افزايش ميزان سازگاري ...

بررسی و ارزیابی مدل هاي یکپارچه کاربري زمین و حمل و نقل ...

دانلود رایگان رشد مناطق شهري تحت تأثیر عوامل متعددي از جمله تکنولوژي, ارتباطات و توسعه سیستم هايحمل ونقل در چند دهه ي اخیر، امري اجتناب ناپذیر بوده است. رشد یک شهر به معناي افزایشجمعیت و سطح فعالیت هاي اقتصادي است که ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي زوج هاي ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 135 صفحهتکه های از متن به عنوان نمونه :چكيده پژوهش

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي ...

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

پایان نامه تأثير زوج درمانگری اسلامی در افزايش خودشناسي در ...

در پایان نامه تأثير زوج درمانگری اسلامی در افزايش خودشناسي در رابطه زناشويي كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش....

تحقیق تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت ...

تحقیق تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار مقدمه: خانواده، مهمترين واحد اجتماعي هر جامعه است كه ب

تأثير آموزش زوج‌درماني اسلام‌محور بر تعهد زناشويي زوجين ...

دانش، عصمت، تأثير روش زوج درماني اسلامي در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار، مجموعه مقالات جوان و آرامش روان، مشاوره و درمانگري با نگرش اسلامي، چ پنجم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري ...

در این پژوهش که از نوع پژوهش شبه آزمایشی است به منظور دستیابی به داده های علمی در جنبه کاربردی، اثر بخشی روش زوج درمانگری اسلامی به عنوان متغیر مستقل در افزایش جهت گیری مذهبی، خودشناسی و سازگاری زناشویی زوجهای ناسازگار

تحقیق تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت ...

تحقیق تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار مقدمه: خانواده، مهمترين واحد اجتماعي هر جامعه است كه ب

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري ...

در این پژوهش که از نوع پژوهش شبه آزمایشی است به منظور دستیابی به داده های علمی در جنبه کاربردی، اثر بخشی روش زوج درمانگری اسلامی به عنوان متغیر مستقل در افزایش جهت گیری مذهبی، خودشناسی و سازگاری زناشویی زوجهای ناسازگار

دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی پیش بینی جهت گیری ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي زوج هاي ناسازگار پروژه کارشناسی رشته معماری طراحي گنبد كامپرزيتي براي مساجد با توجه به معماري ايراني اسلامي پرسشنامه نوآوری برند وفاداری به برند و کیفیت درک شده پاورپوینت ...

SID.ir | تاثير خود شناسي اسلامي در افزايش ميزان سازگاري ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير خود شناسي اسلامي در افزايش ميزان سازگاري ...

تأثير آموزش زوج‌درماني اسلام‌محور بر تعهد زناشويي زوجين ...

دانش، عصمت، تأثير روش زوج درماني اسلامي در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار، مجموعه مقالات جوان و آرامش روان، مشاوره و درمانگري با نگرش اسلامي، چ پنجم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.

پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت

بررسی کامل دين و حقوق بشر

نياز ورزش به پيوند با علوم اجتماعي

مقاله حقوق پزشکی مالیات پزشکان

مبانی نظری حل مسأله و راهبردهاي روش تدريس حل مسأله

پاسخ پرسش های تشریحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری- کتاب دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

زندگی حضرت مولانا

سوالات ارشد سراسری کد 1317 -مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست سالهای 93،94 و 95 +پاسخنامه 95

کتاب ریاضی عمومی

بررسی حملات سایبیل و خون آشام در شبکه های موردی متحرک بیسیم