دانلود رایگان


تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسيتحقيق تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي
متشکل از 151 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
چكيده پژوهش
در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش زوج درمانگري اسلامي به عنوان متغير مستقل در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوجهاي ناسازگار به عنوان متغيرهاي وابسته مورد آزمايش قرار گرفت. بدين منظور از ميان زوجهايي كه از طريق اطلاعيه اي داوطلب شركت در اين پژوهش براي حل اختلاف هاي زناشويي خود شدند، 14 زوج (28 زن و شوهر) پس از رديف شدن نمراتشان همتا شده و به طور تصادفي به دو گروه- آزمايشي و گواه- اختصاص يافتند.
ابزارهاي پژوهش شامل: 1) مقياس 21 سوالي جهت گيري مذهبي آلپورت، براي اندازه گيري سطح كلي مذهب، جهت گيري مذهب بيروني و دروني آزمودنيها، 2) مقياس 32 سوالي سازگاري دو عضوي (زناشويي) اسپانير و 3) پرسشنامه 29 سوالي خودشناسي براي تعيين سطح حالت هاي خودآزمودني ها (نابالغانه/ والديني / كودكانه ) بود. كليه آزمونها در مرحله قبل و بعد از درمانگري اسلامي به طور انفرادي در شرايط كنترل شده در مورد هر دو گروه اجرا شدند.
نتايج حاصل با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس تكرار سنجش، آزمون T وابسته و مستقل، آزمون توكي(HSD) و رسم نمودار مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها در پرتو پژوهش هاي گذشته و پنج فرضيه پژوهش حاضر نكات زير را برجسته ساخت:
1) با استفاده از روش زوج درمانگري اسلامي در گروه آزمايشي خودشناسي منفي نسبت به قبل از درمانگري (69/248= F) و نسبت به گروه گواه (28/39= F) كاهش، و همچنين سازگاري زناشويي آنها نسبت به قبل از درمانگري (07/116= F) و نسبت به گروه گواه (28/14= F) در سطح 99 درصد اطمينان افزايش يافت.
2) زوج درمانگري اسلامي بر «خودبالغانه/ » گروه آزمايشي (62/10= t) بيشتر از حالت هاي ديگر خود يعني «خودوالديني/ » (45/6=t) و «خودكودكانه / » 21/8=t) در سطح 99 درصد اطمينان تأثير گذاشت.تحقيق تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي ...

در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش زوج درمانگري اسلامي به عنوان متغير مستقل در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوجهاي ناسازگار ...

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي ...

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

SID.ir | افزايش سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار با مشاوره ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی افزايش سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار با مشاوره ...

پایان نامه تأثير زوج درمانگری اسلامی در افزايش خودشناسي در ...

در پایان نامه تأثير زوج درمانگری اسلامی در افزايش خودشناسي در رابطه زناشويي كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش....

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي ...

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي ...

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

بررسی و ارزیابی مدل هاي یکپارچه کاربري زمین و حمل و نقل ...

دانلود رایگان رشد مناطق شهري تحت تأثیر عوامل متعددي از جمله تکنولوژي, ارتباطات و توسعه سیستم هايحمل ونقل در چند دهه ي اخیر، امري اجتناب ناپذیر بوده است. رشد یک شهر به معناي افزایشجمعیت و سطح فعالیت هاي اقتصادي است که ...

دانلود مقاله تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،

چكيده پژوهش در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش زوج درمانگري اسلامي به عنوان متغير مستقل در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي ...

تأثير آموزش زوج‌درماني اسلام‌محور بر تعهد زناشويي زوجين ...

دانش، عصمت، تأثير روش زوج درماني اسلامي در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار، مجموعه مقالات جوان و آرامش روان، مشاوره و درمانگري با نگرش اسلامي، چ پنجم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.

تأثير آموزش زوج‌درماني اسلام‌محور بر تعهد زناشويي زوجين ...

دانش، عصمت، تأثير روش زوج درماني اسلامي در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار، مجموعه مقالات جوان و آرامش روان، مشاوره و درمانگري با نگرش اسلامي، چ پنجم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي زوج هاي ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 135 صفحهتکه های از متن به عنوان نمونه :چكيده پژوهش

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

بررسی و ارزیابی مدل هاي یکپارچه کاربري زمین و حمل و نقل ...

دانلود رایگان رشد مناطق شهري تحت تأثیر عوامل متعددي از جمله تکنولوژي, ارتباطات و توسعه سیستم هايحمل ونقل در چند دهه ي اخیر، امري اجتناب ناپذیر بوده است. رشد یک شهر به معناي افزایشجمعیت و سطح فعالیت هاي اقتصادي است که ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري ...

تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

پایان نامه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي ...

در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر بخشي روش زوج درمانگري اسلامي به عنوان متغير مستقل در افزايش جهت گيري مذهبي، خودشناسي و سازگاري زناشويي زوجهاي ناسازگار ...

پاورپوینت آموزش به بیمار

پاورپوینت با موضوع نظريه هاي سازمان و مديريت (سير رهيافتهاي علمي به مديريت)

پاورپوینت معرفی معماری چند نمونه ترمینال

پاورپوينت تاریخ اسلام

پاورپوینت با موضوع نظريه هاي سازمان و مديريت (سير رهيافتهاي علمي به مديريت)

اهداف و امکان سنجی تاسیس یک موسسه کامپیوتری

پاورپوینت با موضوع رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

تأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان

اهداف و امکان سنجی تاسیس یک موسسه کامپیوتری

پاورپوینت با موضوع رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه