دانلود رایگان


تعادل قوا سه گانه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تعادل قوا سه گانهتحقيق تعادل قوا سه گانه
متشکل از 10 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
دروابط قوا در جمهورى اسلامى ايران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران برخلاف تمامى كشورهاى دنيا به گونه اى خاص تنظيم شده است. هر چند كه به ظاهر به صورت تفكيك نسبى قوا تلقى مى شود، ليكن اين روابط از ويژگى هاى خاصى برخوردار است كه به خوبى آن را از ساير رژيم ها متمايز مى سازد.(4)
مفهوم تفكيك قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به كار مى رود. اين تفكيك موجب پديدارى سازمان هاى حاكم عديده تخصصى مى گردد كه هر كدام به انجام وظيفه خاص خود مشغول اند و هيچ يك از قوا حق انجام وظيفه قواى ديگر را ندارد. سنخيت قواى حاكم، هم چنين اقتضا مى كند كه هر يك از قوا، بدون برترى و دخالت يكى در قلمرو اختيارات ديگرى، كار خود را انجام دهد و هيچ يك از قوا حق سؤال، استيضاح، عزل و انحلال يكديگر را نداشته باشد. اين چنين استقلالى را اصطلاحاً «تفكيك مطلق قوا»(6) مى گويند.
نظريه تفكيك مطلق قوا، در جريان تحولات تاريخى دست خوش تغييراتى شده است كه ديگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده كرد. خطر بالقوه و بالفعلى كه از ناحيه قوه مجريه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى ديگر را تحت الشعاع «رياست گرايى»(7) اجرايى قرار مى دهد و هم اين كه آزادى و امنيت فردى را تهديد مى كند.(8) دليل اين مطلب اين است كه در اكثر كشورهاى دنيا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجريه مشمول بيش ترين نظارت ها از سوى دو قوه ديگر قرار مى گيرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در تدوين قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همكارى قوا، براى تأمين اهداف كلى نظام از انديشه مذكور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئوليت بين قواى حاكم را پيش بينى كرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد كه اين قوا مستقل از يكديگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طريق همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى عمومى بيان داشته است. هم چنين در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجريه به استثناى برخى از آن كه مستقيماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طريق رئيس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهايت اين كه اِعمال قوه قضاييه (اصل 61) را نيز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده كه بايد براساس موازين اسلامى تشكيل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نويسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بيان استقلال قوا آورده بودند كه : «... روابط بين قواى سه گانه توسط رئيس جمهور برقرار مى گردد.» و نيزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوه مجريه جز در امورى كه برعهده رهبرى است، به عهده رئيس جمهور است».
بنابراين، طبق اين اصول، رئيس جمهور هماهنگ كننده قواى سه گانه كشور بود، ليكن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى كردنتحقيق تعادل قوا سه گانه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رهايي | ابلیس

توئی در عالم سه گانه و هم بالاتر از عالم سه گا نه. توئی بی نياز و برتر از توانايی ادراك. توئی آفريدگار، خداوند خداوندان و دانای رازهای نهان، از ديدگان پنهان و در دل ها عيان. توئی توانای كل و در همه حال و همه جا حاضر و ناظر ...

منتسكیو؛ نظریه پرداز تفكیك قوا - ایرنا

تهران- ایرنا- «شارل دو منتسكیو» اندیشمند و نظریه پرداز فرانسوی قرن هجدهم میلادی است كه نظریه تفكیك قوای وی تاثیری چشمگیر در قانون اساسی بسیاری از كشورها برجای گذاشت و میراث ماندگاری را در اندیشه و عمل سیاسی پایه نهاد.

روزنامه مردم سالاری: عدم تعادل، بيماري جامعه

عدم تعادل، بيماري جامعه . از روزي که رئيسي به صدر قوه قضائيه آمده است، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي و اجتماعي فزوني گرفته لذا در اين زمينه روزي نيست که از محاکمه و دستگيري و تعقيب و اتهام و محکوميت، خبري منتشر نشود. آن چ

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

قواي سهگانه تا حد خوبي فراهم گرديده است و از اين نظر امكان عملي صيانت از توازن‏ و تعادل قوا در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. با اين حساب قانون اساسي،

آیا اساسا مشروط‌کردن قدرت در ایران امکان‌پذیر است ...

شاه اشکانی ناگزیر بود که تعادل قوا را رعایت کند؛ اما وقتی‌که به دوره ساسانی می‌رسیم، به‌این‌دلیل که دین دولتی و رسمی به نام دین زرتشتی با دولت آمیخته می‌شود، درجه تمرکز حکومت افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا می‌کند و ما در ...

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

قواي سهگانه تا حد خوبي فراهم گرديده است و از اين نظر امكان عملي صيانت از توازن‏ و تعادل قوا در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. با اين حساب قانون اساسي،

رهايي | ابلیس

توئی در عالم سه گانه و هم بالاتر از عالم سه گا نه. توئی بی نياز و برتر از توانايی ادراك. توئی آفريدگار، خداوند خداوندان و دانای رازهای نهان، از ديدگان پنهان و در دل ها عيان. توئی توانای كل و در همه حال و همه جا حاضر و ناظر ...

انقلاب اسلامی - وضعیت سنجی یک‌صد و شصت و سوم: تعادل ضعف‌آور؟

- «وزیرانی» که گویای تعادل قوا میان «دولت بی‌تفنگ» با «دولت با تفنگ» (سپاه) بودند رأی آوردند اما بخشی از «نمایندگان» به آنها رأی ندادند. - «وزیری» که تعادل بسود او نبود، رأی نیاورد. بی‌طرف اصلاح طلب بود و رأی نیاورد. هم ...

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

قواي سهگانه تا حد خوبي فراهم گرديده است و از اين نظر امكان عملي صيانت از توازن‏ و تعادل قوا در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. با اين حساب قانون اساسي،

نظام سياسي افغانستان و تعامل قواي سه گانه

روابط قواي سه گانه. نظام رياستي يا تفكيك كامل قوا موجب پيدايش نهادهاي تخصصي حاكم ميگردد كه هر نهاد به انجام وظيفه خاص خود مشغول است و هيچيك از قوا حق انجام وظيفه قواي ديگر را ندارد. در اين نظام ...

رهايي | ابلیس

توئی در عالم سه گانه و هم بالاتر از عالم سه گا نه. توئی بی نياز و برتر از توانايی ادراك. توئی آفريدگار، خداوند خداوندان و دانای رازهای نهان، از ديدگان پنهان و در دل ها عيان. توئی توانای كل و در همه حال و همه جا حاضر و ناظر ...

انقلاب اسلامی - وضعیت سنجی یک‌صد و نود و پنجم: منافع مشترک؟

هنوز دولت سعودی به یمن حمله نبرده و یکی از جنایت ‌بارترین جنگها را بنام خود به ثبت نرسانده بود، که اتحاد پنهانی این دولت و اسرائیل را آشکار و، نسبت به آن، به مردم ایران و کشورهای دیگر منطقه، هشدار دادیم.

رهايي | ابلیس

توئی در عالم سه گانه و هم بالاتر از عالم سه گا نه. توئی بی نياز و برتر از توانايی ادراك. توئی آفريدگار، خداوند خداوندان و دانای رازهای نهان، از ديدگان پنهان و در دل ها عيان. توئی توانای كل و در همه حال و همه جا حاضر و ناظر ...

دانلود تحقیق تعادل قوا سه گانه

دانلود تحقیق تعادل قوا سه گانه تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این ...

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

قواي سهگانه تا حد خوبي فراهم گرديده است و از اين نظر امكان عملي صيانت از توازن‏ و تعادل قوا در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. با اين حساب قانون اساسي،

اصلاح ناپذیری، ذات است! * | به پيش

فهم توازن قوا، برای تغییر است و نه تمکین! سیاست کردن، فقط به فهم توازن قوا میسر ‌است: تکیه داشتن بر تعادل قوا و نقطه عزیمت را بر آرایش قوا قراردادن. این، قانون است. عقل اصلاح‌‌طلبی در جمهوری اسلامی اما، زیادی گرفتار "علم ...

روزنامه مردم سالاری: عدم تعادل، بيماري جامعه

عدم تعادل، بيماري جامعه . از روزي که رئيسي به صدر قوه قضائيه آمده است، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي و اجتماعي فزوني گرفته لذا در اين زمينه روزي نيست که از محاکمه و دستگيري و تعقيب و اتهام و محکوميت، خبري منتشر نشود. آن چ

پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران

شرّ در نظام كل

پاورپوینت مرتب سازي سريع (ساختمان داده ها و الگوريتمها)

امام خمينى و الگوهاى دين شناختى در مسايل زنان

امام خمينى و الگوهاى دين شناختى در مسايل زنان

بررسی سرطان کولون

طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه

پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968

پاورپوینت بافت