دانلود رایگان


جامعه شناسی سیاسی ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان جامعه شناسی سیاسی ایرانتحقيق جامعه شناسی سیاسی ایران
متشکل از 34 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می¬کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبه¬ها، زمین شناسی-ها، باستان شناسی¬ها می¬باشد. شریعت نامه¬ها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می¬پردازند) و سیاست نامه¬ها( شامل تذکره نامه¬ها و پندنانه¬ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم می¬شوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکل¬های دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسیم می¬گردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکل¬ها) و منابع ثانوی جدید( رساله¬های دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویه¬ای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رساله¬های دکترا تقسیم می¬گردد.
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالب¬های نظری به نگرش¬های : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.
این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاک¬های مختلفی دوره بندی می¬شود: براساس یک دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را می¬توان به سه دوره: قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم می¬کند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سال¬های مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم می¬گردد.
منظور از جامعه شناسی سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری بود تا پدیده¬ها و کنش¬های ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمی¬گردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط می¬شود که درقالب اثبات گرایی بیان شد.

جامعه شناسی سیاسی درایران
جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می¬گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویکردهای توصیفی و نظری است
( که رویکرد نظری خود به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود).

مرحله اول جامعه شناسی ایران( جامعه شناسی سنتی)
شکوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری مشروطه بازمی¬گردد و مقارن دوران پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است¬. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سیاسی و حکومت پربار است. به خلاف این که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسی در معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق کوشش¬های متفکران اجتماعی در تسهیل مطالعات اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این کوشش¬ها در جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افکار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آن¬ها سخن گفت. همچنین دراین زمینه علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشه¬های آزادی خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است که زمینه ساز انقلاب 1879 فرانسه شد.
سالهای اواخر قرن نوزده( بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه روشنفکران آزادی خواه، با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است. روشنفکرانی مانند زین الدین مراغه¬ای ، آقا خان کرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و... چه از طریق رمان، نوشته¬های علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشارکت مستقیم ؛ و چه با حضور علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفکران اجتماعی شدند که از آثار و افکار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر می¬کرده و راه مشروطیت و برپایی قانون را هموار کردند. از این روست که فرمان¬های اول تا سوم مشروطه، قانون اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افکار ناظم الاسلام کرمانی و قزوینی است تا تلاش¬های علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افکار اجتماعی ایران ، باید نقش کسانی که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان کرمانی که درتاریخ نگاری اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری اجتماعی مردمی تبدیل کرد. ناظم الاسلام کرمانی نیز، با نگارش کتاب ' تاریخ بیداری ایرانیان'، سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و کوشش¬های این افراد و دیگران در امور سیاسی پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حکومت است. در تحلیل نهایی می¬توان گفت این گونه علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیکتر است تا به جامعه شناسی در مفهوم خاص آن. تمامی این شخصیت¬ها از مهمترین روشنفکرانی هستند که با آثار انتقادی خود در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) می¬خواستند یک مبارزه فکری را ازدرون و بیرون آغاز کنند تا که ایرانیان هموطن خود را که از بی¬ثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند.تحقيق جامعه شناسی سیاسی ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فصلنامه‌ جامعه شناسی سیاسی ایران - اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریره فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر محمدباقر خرمشاد . دکتر غلامرضا خواجه سروی . دکتر کریم رضادوست . دکتر محمد عباس زاده . دکتر بهرام اخوان کاظمی . دکتر حسین هرسیج

جامعهشناسی سیاسی

جامعهشناسی سیاسی (نوشته‌های کمال رضوی) هابرماس و دموکراسی رایزنانه. این مقاله ‌ترجمه‌ای است از یک فصل تز دکتری savaŞ Ş.

جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران

جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 8703 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 514 جامعه شناسی علمی است که به مطالعه رفتار اجتماعی میپردازد بحث جامعه شناسی سیاسی مطالعه رفتار اجتمـاعی و ...

کتاب‌های علوم سیاسی

برچسب‌ها: جامعه شناسی، جامعه شناسی ایران، استعمار فرهنگی، استعمار، علل عقب ماندگی ایران، سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی، سیاست ایران، غرب زدگی، تمدن غرب، روشنفکران غربی، شناخت غرب، فرهنگ غرب ...

جامعه شناسی سیاسی ایران | صفحه ۳

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی غیر دانشگاهی و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می گردد جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران, خود دارای رویكردهای توصیفی و نظری است كه رویكرد نظری خود به رویكرد ...

مجله جامعه شناسی ایران

جامعهشناسی تاریخی– تطبیقی ماکس وبر، تئوری عام و برخی ملاحظات در مورد گفتمان شرق‌شناسی در ایران. صفحه 76-99. رضا عظیمی. مشاهده مقاله; اصل مقاله 295.85 k

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان مجاهدین خلق ...

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه دوم: سازمان مجاهدین خلق مهمانان: اسماعیل وفا یغمایی، ایرج مصداقی، حنیف حیدرنژاد برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد ...

چکیده مطالب کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران (معاصر)

موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت و ساختار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه یا نیروها و گروههای اجتماعی از سوی دیگر است. در این کتاب نیز از چنین چشم اندازی به تحلیل و بررسی جامعه سیاسی در ایران می پردازیم.

جامعه شناسی سیاسی

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران; تعداد بازدید : ۴۳۸ چکیده تعداد دانلود : ۴۶۳ . همواره رابطه میان جامعه و دولت مدنظر علوم انسانی بوده است. این ارتباط در علوم سیاسی جایگاه ویژه ای دارد ...

دانلود تحقیق در مورد جامعه شناسی سیاسی ایران - مقاله جو

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران . مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می­کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبه­ها، زمین شناسی­ها، باستان شناسی­ها می­باشد. شریعت ...

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان مجاهدین خلق ...

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه دوم: سازمان مجاهدین خلق مهمانان: اسماعیل وفا یغمایی، ایرج مصداقی، حنیف حیدرنژاد برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد ...

جامعه شناسی سیاسی ایران | صفحه ۹

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی غیر دانشگاهی و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می گردد جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران, خود دارای رویكردهای توصیفی و نظری است كه رویكرد نظری خود به رویكرد ...

تاریخچه و اهداف انجمن انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران

انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران تاریخ درج: ۹ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۹ دي ۱۳۹۵ انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند.

تاریخچه و اهداف انجمن انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران

انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران تاریخ درج: ۹ دي ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۹ دي ۱۳۹۵ انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند.

فصلنامه‌ جامعه شناسی سیاسی ایران - اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریره فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر محمدباقر خرمشاد . دکتر غلامرضا خواجه سروی . دکتر کریم رضادوست . دکتر محمد عباس زاده . دکتر بهرام اخوان کاظمی . دکتر حسین هرسیج

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: “سازمان اکثریت و سازمان ...

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه هشتم: سازمان اکثریت و سازمان راه کارگر مهمانان: محمدرضا شالگونی و مهدی فتاح پور برنامه ای از جلال ایجادی

جامعهشناسی سیاسی

جامعهشناسی سیاسی (نوشته‌های کمال رضوی) هابرماس و دموکراسی رایزنانه. این مقاله ‌ترجمه‌ای است از یک فصل تز دکتری savaŞ Ş.

وضعیت جامعه شناسی در ایران - خبرآنلاین

مختصات جامعه شناسی ایرانی به لحاظ مفهومی و نظری . غدغه ام جامعه شناسی ایران هست و جامعه شناسی ایرانی و در این زمینه سعی کردم یه جاهایی هم نشون بدم که به این فضا علاقه مندم. فرض اصلی:

جامعه شناسی سیاسی ایران | صفحه ۹

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی غیر دانشگاهی و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می گردد جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران, خود دارای رویكردهای توصیفی و نظری است كه رویكرد نظری خود به رویكرد ...

فصلنامه‌ جامعه شناسی سیاسی ایران - ورود کاربران

فصلنامه‌ جامعه شناسی سیاسی ایران (psi) در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

چکیده مطالب کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران (معاصر)

موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت و ساختار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه یا نیروها و گروههای اجتماعی از سوی دیگر است. در این کتاب نیز از چنین چشم اندازی به تحلیل و بررسی جامعه سیاسی در ایران می پردازیم.

جامعه شناسی سیاسی

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران; تعداد بازدید : ۴۳۸ چکیده تعداد دانلود : ۴۶۳ . همواره رابطه میان جامعه و دولت مدنظر علوم انسانی بوده است. این ارتباط در علوم سیاسی جایگاه ویژه ای دارد ...

پایان نامه نقد و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه جامعه ...

جامعه­شناسی در ایران از جنبه­های گوناگون سیاسی، علمی، تاریخی و فرهنگی می­تواند مورد بحث قرار گیرد. این تحقیق به طرح عوامل مؤثر در فرآیند توسعه این علم می­پردازد تا امکان مطالعه و بیان زمینه­های مختلف پیدایش و رشد ...

پایان نامه نقد و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه جامعه ...

جامعه­شناسی در ایران از جنبه­های گوناگون سیاسی، علمی، تاریخی و فرهنگی می­تواند مورد بحث قرار گیرد. این تحقیق به طرح عوامل مؤثر در فرآیند توسعه این علم می­پردازد تا امکان مطالعه و بیان زمینه­های مختلف پیدایش و رشد ...

چكيده‌اي در مورد سورة شوري

مبانی نظری هوش هیجانی و شادکامی

تحقیق سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر

نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در رضايت شغلي

حضرت زكريا

پاورپوینت اصلاح نخود در برابر بیماری برق زدگی

انتخاب،انتصاب و تغيير مديران( تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي)

پاورپوینت اصلاح نخود در برابر بیماری برق زدگی

جنبه‎های کاری و تغذیه‏‎ای هیدروکلوئیدها در مواد غذایی

گزارش کارآموزی شركت راه ساختماني تحكيم سازه ابهر