دانلود رایگان


جامعه شناسي فرهنگ و هنر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان جامعه شناسي فرهنگ و هنرتحقيق جامعه شناسي فرهنگ و هنر
متشکل از 87 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
در اين‌ بررسي با استشهاد به ترکيبی از دو الگوی‌ مأخوذ از جامعه‌شناسي‌ آلماني‌و جامعه‌شناسي‌ پارسونزی‌ امكان‌ مطالعة‌ در زماني‌ِ تحولات‌ فرهنگي‌ ايران‌ در سالهاي‌1300 تا 1380فراهم‌ شده است . جهت‌ گيريهاي‌ سياسي‌ - ديني‌، جهت‌گيريهاي‌ اقتصادي‌ - سياسي‌، جهت‌ گيريهاي‌ ديني‌ - فرهنگي‌، جهت‌ گيريهاي‌ تماس‌ فرهنگي‌ وجهت‌ گيريهاي‌ رسانه‌ها در تعامل‌ با دين‌، دولت‌، اقتصاد و تماس‌ فرهنگي‌. به‌ ترتيب‌ مورد توجه‌ قرار مي‌گيردو با ارائه‌ يك‌ تحليل‌ از بستر تحولات‌ اجتماعي‌ جاري‌ ايران‌ (80-1376) سه‌ سناريوي‌ احتمالي‌در مورد آينده‌ تحولات‌ در دو دهه‌ آينده‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

جامعه شناسی و تحول فرهنگی
تصور وجودجامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ مبتني‌ بر امكان‌ تمايز ميان‌ جامعه‌ وفرهنگ‌ است‌. فرهنگ‌ را مي‌توان‌ به‌ لحاظ‌ مفهومي‌ از جامعه‌ متمايز كرد اما اين‌ دو مفهوم‌ ارتباط‌بسيار نزديكي‌ با يكديگر دارند. «فرهنگ‌» به‌ شيوه‌ زندگي‌ يك‌ جامعه‌ معين‌، عادات‌ و رسوم‌ آنها،همراه‌ با كالاهاي‌ مادي‌ كه‌ توليد مي‌كنند مربوط‌ مي‌شود و «جامعه‌» به‌ نظام‌ روابط‌ متقابل‌ اطلاق‌مي‌شود كه‌ افرادِ داراي‌ِ فرهنگ‌ مشترك‌ را به‌ هم‌ مربوط‌ مي‌سازد. همانگونه‌ كه‌ طبق‌ تعريف,‌فرهنگ‌ بدون‌ جامعه‌ ممكن‌ نيست‌، تصور جامعة‌ بدون‌ فرهنگ‌ نيز معقول‌ نمي‌باشد. بدون‌فرهنگ‌، انسانيت‌ به‌ معناي‌ اجتماعي‌ آن‌ وجود ندارد. زبان‌، احساس‌ِ خود آگاهي‌، توانايي‌ تفكر وبه‌ عبارتي‌ بخش‌ مهمي‌ از وجه‌ تمايز انسان‌ از حيوان‌ در گرو فرهنگ‌ يافتگي‌ نوع‌ انسان‌ است‌.جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ بنا بر ديدگاه‌ بنيانگذار آن‌ آلفرد وبر بخشي‌ از پژوهشها است‌ كه‌ درچارچوب‌ جامعه‌شناسي‌ عمومي‌ و با تأكيد بر فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ فرا گرد تكامل‌ ساختارهاي‌اجتماعي‌ دوران‌ ساز متمركز است‌ و به‌ تكامل‌ فرهنگي‌ يك‌ جامعه‌ معين‌ مي‌پردازد. در مكتب‌آلماني‌ِ جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ بيشتر به‌ آن‌ دسته‌ از فعاليتها توجه‌ مي‌شود كه‌ جنبه‌ معنوي‌، روحي‌،اخلاقي‌ و علمي‌ دارد كه‌ به‌ آنها فرهنگ‌ متعالي‌ يا High Culture گفته‌ مي‌شود و بيشتر در قالب‌اخلاق‌، علم‌ و هنر دسته‌ بندي‌ مي‌شود در نتيجه‌ اگر جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ را يک جامعه شناسي ميانی و زير بخش‌جامعه‌شناسي‌ عمومي‌ فرض‌ كنيم‌ جامعه‌شناسي‌ اخلاق‌، جامعه‌شناسي‌ هنر و جامعه‌شناسي‌علم‌ را مي‌توان‌ زير بخشهاي‌ جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ به‌ حساب‌ آورد. در نگاهي‌ وسيع‌تر مي‌توان‌جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ را عنواني‌ عام‌ براي‌ جامعه‌ شناسيهاي‌ تخصصي‌ مانند جامعه‌شناسي‌ دين‌و جامعه‌شناسي‌ ارتباطات‌ نيز در نظر گرفت‌ چرا كه‌ دين‌ در نگاه‌ بوكهارت‌ يكي‌ از پايدارترين‌بنيادهاي‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ در نگاه‌ مردم‌ شناسانه‌ به‌ آن‌ تبلور فرهنگ‌ است‌. ساپيرو پس‌ از اوبتيسوون‌ و پالد آلتو كه‌ «انسان‌شناسي‌ ارتباطات‌» را مطرح‌ كرده‌اند اين‌ امكان‌ را فراهم‌ كرده‌اند كه‌جامعه‌شناسي‌ ارتباطات‌ نيز در چارچوب‌ جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ قابل‌ دسته‌ بندي‌ باشد (نك‌:پهلوان‌، 1378: 103 و 102-100 و مقايسه‌ كنيد با كري‌، 1376)اما آيا جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ صرفاً يك‌ عنوان‌ عام‌ براي‌ چند جامعه‌شناسي‌ تخصصي‌است‌؟ به‌ نظر مي‌رسد اين‌ تقليل‌ صحيح‌ نيست‌ بلكه‌ موضوع‌ بنيادين‌ و مشترك‌ در بيان‌ اين‌ جامعه‌شناسي ها مسئله‌ ثبات‌ و تحول‌ فرهنگ‌ است‌ كه‌ در قالب‌ يك‌ جامعه‌شناسي‌تخصصي‌ بنام‌ «جامعه‌شناسي‌ تحول‌ فرهنگي‌» قابل طرح‌ است. اگر فرهنگ‌ در ذات‌ خودحامل‌ تحول‌ و تغيير - ولو تدريجي‌ - است‌ پس‌ مطالعه‌ زمينه‌ها، دلايل‌، علل‌، چگونگي‌، ميزان‌ ونتايج‌ تحول‌ فرهنگ‌ در يك‌ جامعه‌ خاص‌ مي‌تواند موضوعات‌ مناسبي‌ براي‌ يك‌ جامعه‌شناسي‌تخصصي‌ باشد.تحقيق جامعه شناسي فرهنگ و هنر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جامعه شناسی فرهنگ و هنر - درباره نشریه

قصد و مشی اصلی فصلنامۀ جامعه­شناسی فرهنگ و هنر تحلیل و تفسیر مسایل، پدیدارها و نمودگارهای فرهنگی و هنری به شیوه­ای علمی و با اتکا به مطالعات تجربی است. این نشریه ضمن پایبندی کامل به معیارها و چارچوبهای علمی اولویت ...

فرهنگ و هنر | مقاله

26- عبدالحسین لاله / مدیریت هنر و جامعه شناسی هنر/ مقاله /منبع www.artiran.blogsky.com 27- دکتر باقر ساروخانی/ درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی / جلد دوم / 1375 / انتشارات کیهان/ ذیل واژه جامعه شناسی هنر

فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر برای جنبش فرهنگی، جلال ایجادی ...

فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر برای جنبش فرهنگی، جلال ایجادی . در ایران نقد روشنفکرانه در همه عرصه‌ها یک ضرورت کامل است. فرهنگ دینی و استبدادی در جامعه استعدادهای هنری بیشماری را ناتوان و یا نابود نموده است، حال آنکه ما ...

جامعه شناسی فرهنگ و هنر - بر اساس نویسندگان

جامعه شناسی فرهنگ و هنر (scart) محسن زاده، رسول دکتری مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.; محمدی، انور دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

SID.ir | جامعه شناسي هنر و نقش ايدئولوژي

ارتباط جامعه شناسي هنر و ايدئولوژي از مهمترين رويكردها در قلمرو نظريه پردازي و نقد هنري است. جامعه شناسي هنر، به عنوان يك علم و ايدئولوژي، به عنوان متغير تاثيرگذار بر دانش اجتماعي مذكور، به رويكرد مطرح محافل ...

دانلود مقاله جامعه شناسی فرهنگ و هنر

جامعه شناسی فرهنگ و هنرجامعه شناسی و تحول فرهنگیتصور وجودجامعه‌شناسيفرهنگ‌ مبتني‌ بر امكان‌ تمايز ميان‌ جامعه‌ وفرهنگ‌ است‌. فرهنگ‌ را مي‌توان‌ به‌ لحاظ‌ مفهومي‌ از جامعه‌ متمايز كرد اما اين‌ دو مفهوم ...

جامعه شناسی و روانشناسی هنر

همین نكته بحث مهم رابطه هنر و هنرمند با فرهنگ و جامعه را طرح می كند. این نكته نیز از محورهای دیگری است كه در جامعه شناسی هنر مورد توجه قرار می گیرد. بر طبق دیدگاه «ماركسی» هنرمند تنها می تواند از منافع طبقه و گروه خود ...

جامعه شناسی فرهنگ و هنر - ورود کاربران

جامعه شناسی فرهنگ و هنر (scart) در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی, فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی, تالار همایش همایش های فرهنگ و هنر, سالن همایش, مرکز آموزش , مرکز آموزش های کوتاه مدت, آموزش هنر, پژوهش, مرکز خدمات تخصصی دکتری ...

SID.ir | جامعه شناسي هنر و نقش ايدئولوژي

ارتباط جامعه شناسي هنر و ايدئولوژي از مهمترين رويكردها در قلمرو نظريه پردازي و نقد هنري است. جامعه شناسي هنر، به عنوان يك علم و ايدئولوژي، به عنوان متغير تاثيرگذار بر دانش اجتماعي مذكور، به رويكرد مطرح محافل ...

فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر برای جنبش فرهنگی، جلال ایجادی ...

فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر برای جنبش فرهنگی، جلال ایجادی . در ایران نقد روشنفکرانه در همه عرصه‌ها یک ضرورت کامل است. فرهنگ دینی و استبدادی در جامعه استعدادهای هنری بیشماری را ناتوان و یا نابود نموده است، حال آنکه ما ...

جامعه شناسی هنر (بخش پایانی)

) عمده مکاتب و سبک هایی هستند که بدون شناخت دقیق آنها شناخت هنر و فرهنگ غرب ناممکن می نماید پیشاپیش گفته می شود که زمینه های تکون و نمود یک مکتب همانا گذر زمان و پیشرفت امور و به تبع آن گونه گونی نیازهای بشری و به وجود آمدن ...

جامعه شناسی فرهنگ و هنر - راهنمای نویسندگان

3- شرایط پذیرش مقاله - مقاله متناسب با سیاست نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر باشد. - مقاله قبلا در جایی چاپ نشده و برای نشریات داخلی یا خارجی فرستاده نشده باشد.

نظریه ی کلاسیک جامعه شناسی و جامعه شناسی هنر - پایگاه ...

امروزه،تعداد جامعه‌شناسان هنر که‌ خود را مارکسیست معرفی کنند اندک است؛با این همه‌ عمده‌ی جامعه‌شناسی معاصر هنر از گرایشی به شدت‌ مادی‌گرا برخوردار است و می‌کوشد نظام‌های تجلی‌ معنای فرهنگی را چه در سبک و محتوای ...

جامعه شناسی فرهنگ | +مقدمه و فصل اول کتاب | پژوهشگاه فرهنگ ...

کتاب «جامعه‌شناسی فرهنگ»، اثر ریموند ویلیامز، از پیشگامان اصلی مطالعات فرهنگی معاصر، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و ذیل مجموعه «جامعه و فرهنگ» منتشر شد. این کتاب در هشت فصل ضمن تبیین موضوع جامعه‌شناسی ...

محمد نجاری ، ایران پژوهی ، جامعه شناسی و هنر | چو ایران ...

شناخت خود در فرهنگ ایرانی? پرداختن به بعضی از مسایل جامعه ایرانی شناخت تاریخ ایران ، مفاخر ایران . صفحه اصلی; شرح حال; نوشته ها. خردنامه و اندیشه; مقالات; بداهه ها; یادداشت ها. یادداشت های بداهه سال 97; یادداشت های بداهه سال

مقاله درباره جامعه شناسی هنر | تحقیقستان

جامعه شناسی هنر یکی از شاخه های جامعه شناسی است که دو رکن هنر و جامعه را در بر میگیرد. جامعه شناسی هنر ابتدا توسط بنیانگذاران جامعه شناسی به صورت حاشیه ای مطرح | تحقیقستان

پاورپوینت مدرنیسم و پست مدرن

پاورپوینت مديرت موفق

پاورپوینت با موضوع بررسی عرفان های کاذب نوپدید

پاورپوينت روابط عمومی از نظر تا عمل

دین وبحران فناوری

پاورپوینت راهبردهای دفتر توسعه فناوری سلامت

پاورپوینت ليزر

معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

مبانی نظری نشاط اجتماعی

امام موسى بن جعفر