دانلود رایگان


پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درسپرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 25 سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد
منبع : دارد

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است. یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است که شامل 25 سؤال در سه مقیاس (مدیریت رفتار ،افراد و آموزش) است. مدیریت آموزش 13 سؤال، مدیریت افراد 8 سؤال و مدیریت رفتار شامل 4 سؤال می باشد. نمره کل سبک مدیریت کلاس از جمع این سه مقیاس به دست می آید. پاسخ ها نیز در یک مقیاس چهار گزینه ای تهیه شده است ( همیشه، معمولاً، تا اندازه ای، هرگز).نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس فاصله ای به شرح زیر است:
هرگز= 1 تا اندازه ای= 2 معمولاً= 3 همیشه= 4
پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس


پرسشنامه


سبک مدیریت کلاس درس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس توسط یزدی وهمکاران در سال ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس توسط یزدی وهمکاران در سال 1387 ساخته شد و پرسشنامه دارای 25 سوال است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف 4 گزینه ای لیکرت (همیشه تا هرگز) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/70 می باشد.

پایان نامه سبک مدیریت کلاس یا پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

پایان نامه سبک مدیریت کلاس یا پیشرفت تحصیلی دانشجویان. انتخاب روش صحیح مدیریت کلاس درس و سازماندهی آن از علائم موفقیت معلم به شمار می آید. انتخاب هرگونه شیوه ی مدیریتی، به سبک تدریس و هدفهای ...

دانلود پرسشنامه روانشناسی سبک مدیریت کلاس درس | درسی فایل

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی کاملترین فایل با موضوع سبک مدیریت در‌ اینترنت بصورت ورد و قابل ویرایش با مشخصات زیر آماده دانلود می باشد پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی شامل 32 گویه است در هر یک از گویه ها بر اساس خصوصیات ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است. یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است که شامل 25 سؤال در سه ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است. یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است که شامل 25 سؤال در سه ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

پرسشنامه,مدیریت,کلاس درس,,پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس,فروشگاه فایل رام

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس توسط یزدی وهمکاران در سال ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس(یزدی و همکاران؛1387) پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس توسط یزدی وهمکاران در سال 1387 ساخته شد و پرسشنامه دارای 25 سوال است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف 4 گزینه ای لیکرت (همیشه تا هرگز) طراحی شده است و ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس ولفگانگ و گیلکمن (یزدی و عالی)

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است شامل 25 سؤال در سه مقیاس (مدیریت رفتار ،افراد و آموزش) است. مدیریت آموزش 13 سؤال، مدیریت افراد 8 سؤال و مدیریت رفتار شامل 4 سؤال می باشد. نمره کل سبک مدیریت کلاس از جمع ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است. یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است که شامل 25 سؤال در سه ...

بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت کلاس درس و پیشرفت تحصیلی ...

نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق در سطح معنی داری 5 درصد مورد تایید قرار گرفت و بین سبک های مدیریت کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مثبت وجود دارد. از طرف دیگر بین سبک های مدیریت غیر مداخله گر(119%=.r) و ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس توسط یزدی وهمکاران در سال ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس توسط یزدی وهمکاران در سال 1387 ساخته شد و پرسشنامه دارای 25 سوال است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف 4 گزینه ای لیکرت (همیشه تا هرگز) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/70 می باشد.

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت کلاس درس معلمان و مدیران ...

پرسشنامه اول برای بررسی سبک مدیریت کلاس استفاده شد.روایی آن با استفاده از روش لاوشه تایید گردید. شاخص روایی محتوایی cvr به دست آمده 78/0 می باشد. پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تایید شد. پرسشنامه دوم برای تعیین درجه ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

توضیحی درباره پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس Learn how to learn about پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس by subscribing to our telegram channel. Direct sales of articles around the پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما در مورد پرسشنامه سبک ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

لینک دانلود پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس Download the best articles on the website below with the subject پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس. Purchase and Secure Payments for Surrounding Papers پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس فروش اینترنتی مقالات با عنوان پرسشنامه سبک مدیریت ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

توضیح پیرامون علوم انسانی آیا توانستید از مقالات مرتبط با پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس استفاده نمایید؟ ما برایتان دنیایی از مقالات پیرامون پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس گردآوری کرده ایم. آیا قصد خرید فایل پرسشنامه سبک ...

پایان نامه سبک مدیریت کلاس یا پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

پایان نامه سبک مدیریت کلاس یا پیشرفت تحصیلی دانشجویان. انتخاب روش صحیح مدیریت کلاس درس و سازماندهی آن از علائم موفقیت معلم به شمار می آید. انتخاب هرگونه شیوه ی مدیریتی، به سبک تدریس و هدفهای ...

دانلود پرسشنامه سبک های مدیریت کلاس

پرسشنامه ي سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیكمن (۱۹۸۶)رایگان كه توسط عالي و امين يزدي (۱۳۸۴) به فارسي برگردانده شده است و داراي ۲۵ سوال استاندارد است. نمره گذاري نسخه اصلی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس+توضیحات۲۲ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس توسط یزدی وهمکاران در سال ...

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس(یزدی و همکاران؛1387) پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس توسط یزدی وهمکاران در سال 1387 ساخته شد و پرسشنامه دارای 25 سوال است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف 4 گزینه ای لیکرت (همیشه تا هرگز) طراحی شده است و ...

دانلود پرسشنامه سبک های مدیریت کلاس

پرسشنامه ي سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیكمن (۱۹۸۶)رایگان كه توسط عالي و امين يزدي (۱۳۸۴) به فارسي برگردانده شده است و داراي ۲۵ سوال استاندارد است. نمره گذاري نسخه اصلی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس+توضیحات۲۲ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش ...

تعداد شهود در دعاوی

دیوان داوری بین‌المللی

دیوان داوری بین‌المللی

مبانی نظری جوسازمانی ، انواع جوسازمانی

پاورپوینت بازرگانی (داخلی و خارجی)

بررسی ساختمان ها اسکلت فلزی

زندگی و آزاد آنسلم قدیس

بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و انگيزه پيشرفت

پاورپوینت بیماری های قلبی عروقی در بارداری

کتاب طلایی حقوق تجارت