دانلود رایگان


پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰ - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰
دارای 5 صفحه وبا فرمت PDF می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 32 سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد
منبع : دارد

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس یا پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر
برخي پژوهش ها به منظور سننجش شيوه هاي کنار آمدن با استرس افراد در موقعيت هاي استرس زا و بحرانياز پرسنشننامه شنيوه هاي کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر 1991( استفاده مي کنند. اين پرسشنامه شامل سه مقياس «مقابله مسنئله مدار »، «مقابله هيجان مدار» و «مقابله اجتنابي» است. مقياس مقابله اجتماعي يا اجتنابي دو خرده مقياس«روي آوردن به اجتماع» و «روي آوردن به فعاليتها» را دارد. هر کدام از شننيوه هاي کنار آمدن يک مقياس جداگانه با 16 ماده دارد و مجموع نمرات هر يک از مقياس ها، جداگانه محاس به مي ش ود و فاقد نمره کلي اسن ت. البته خرده مقياس کنار آمدن اجتنابي يعني «روي آوردن به اجتماع» و «روي آوردن به فعاليتها» هر کدام 8 ماده مي باشند. هر کدام از ماده هاي پرسشنامه شيوه هاي کنار آمدن داراي 5 گزينه است و آزمودني بايد يک گزينه را علامت بزند. دامنه پاسخدهي به هر سؤال از 1 تا 5 مي باشد .گزينه «1» نشان مي دهد که آزمودني هرگز رفتار مورد نظر را انجام نمي دهد و گزينه «5» نشان دهنده اين است که آزمودني رفتار مورد نظر را بسيار زياد انجام مي دهد. گزينه هاي «2»، «3» و «4» به ترتيب به معني« به ندرت»، « گاهي اوقات» و «اکثر اوقات» مي باشد. گويه هاي هر يک از مقياس هاي شيوه هاي کنار آمدن در جدول 2-3 ارائه شده است .
پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰


پرسشنامه


شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990 ...

به منظور سنجش شیوه های کنار آمدن با استرس افراد در موقعیت های استرس زا و بحرانی از پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (1990) استفاده می شود. این پرسشنامه شامل سه مقیاس «مقابله مسئله مدار»، «مقابله هیجان ...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS ...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (ciss) در سال 1990 ساخته شده و با نمره گذاری کامل و روایی و پایایی قابل دانلود است.

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990 ...

به منظور سنجش شیوه های کنار آمدن با استرس افراد در موقعیت های استرس زا و بحرانی از پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (1990) استفاده می شود. این پرسشنامه شامل سه مقیاس «مقابله مسئله مدار»، «مقابله هیجان ...

نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس توسط اندلر و پارکر (۱۹۹۰) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده ۱۳۷۶ ترجمه شده است. این تست شامل ۴۸ ماده است که پاسخها به روش لیکرت از هرگز (۱) تا همیشه (۵) مشخص شده است. پرسشنامه (ciss) سه زمینه ی ...

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990,پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس,شیوه های کنار آمدن با استرس,پرسشنامه کنار آمدن با استرس,پرسشنامه استرس,پرسشنامه پارکر و اندلر 1990,

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر ...

پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر 30.04.2015 · شرح: برخی پژوهش ها به منظور سنجش شیوه های کنار آمدن با استرس افراد در موقعیت های استرس ...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS ...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (ciss) در سال 1990 ساخته شده و با نمره گذاری کامل و روایی و پایایی قابل دانلود است.

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990 - download22 پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990 در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. به منظور سنجش شیوه های کنار آمدن با استرس افراد در موقعیت های ...

غیبت صغری و نائبان امام زمان

راههاي پرورش تفكر خلاق در دانش آموزان

مقاله کامل علت خارجي

گنهكاران و قدرت بر توبه

پاورپوینت خانه قانعی

پاورپوینت ابزارهاي اقتصادي براي تحليل بازار ماهيت تقاضا

مبانی نظری سلامت روان وعلت اختلال روانی

پاورپوینت آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن

پاورپوینت استاتیک

بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله