دانلود رایگان


پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰ - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰
دارای 5 صفحه وبا فرمت PDF می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 32 سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد
منبع : دارد

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس یا پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر
برخي پژوهش ها به منظور سننجش شيوه هاي کنار آمدن با استرس افراد در موقعيت هاي استرس زا و بحرانياز پرسنشننامه شنيوه هاي کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر 1991( استفاده مي کنند. اين پرسشنامه شامل سه مقياس «مقابله مسنئله مدار »، «مقابله هيجان مدار» و «مقابله اجتنابي» است. مقياس مقابله اجتماعي يا اجتنابي دو خرده مقياس«روي آوردن به اجتماع» و «روي آوردن به فعاليتها» را دارد. هر کدام از شننيوه هاي کنار آمدن يک مقياس جداگانه با 16 ماده دارد و مجموع نمرات هر يک از مقياس ها، جداگانه محاس به مي ش ود و فاقد نمره کلي اسن ت. البته خرده مقياس کنار آمدن اجتنابي يعني «روي آوردن به اجتماع» و «روي آوردن به فعاليتها» هر کدام 8 ماده مي باشند. هر کدام از ماده هاي پرسشنامه شيوه هاي کنار آمدن داراي 5 گزينه است و آزمودني بايد يک گزينه را علامت بزند. دامنه پاسخدهي به هر سؤال از 1 تا 5 مي باشد .گزينه «1» نشان مي دهد که آزمودني هرگز رفتار مورد نظر را انجام نمي دهد و گزينه «5» نشان دهنده اين است که آزمودني رفتار مورد نظر را بسيار زياد انجام مي دهد. گزينه هاي «2»، «3» و «4» به ترتيب به معني« به ندرت»، « گاهي اوقات» و «اکثر اوقات» مي باشد. گويه هاي هر يک از مقياس هاي شيوه هاي کنار آمدن در جدول 2-3 ارائه شده است .
پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰


پرسشنامه


شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر ۱۹۹۰


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس توسط اندلر و پارکر (۱۹۹۰) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده ۱۳۷۶ ترجمه شده است. این تست شامل ۴۸ ماده است که پاسخها به روش لیکرت از هرگز (۱) تا همیشه (۵) مشخص شده است. پرسشنامه (ciss) سه زمینه ی ...

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990 – www3

به منظور سنجش شیوه های کنار آمدن با استرس افراد در موقعیت های استرس زا و بحرانی از پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (1990) استفاده می شود. این پرسشنامه شامل سه مقیاس «مقابله مسئله مدار»، «مقابله هیجان ...

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990 – www8

به منظور سنجش شیوه های کنار آمدن با استرس افراد در موقعیت های استرس زا و بحرانی از پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (1990) استفاده می شود. این پرسشنامه شامل سه مقیاس «مقابله مسئله مدار»، «مقابله هیجان ...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS ...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (ciss) در سال 1990 ساخته شده و با نمره گذاری کامل و روایی و پایایی قابل دانلود است.

پرسشنامه سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر | تحلیل آماری

پرسشنامه سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر یا پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس شامل 33 سوال است که توسط پارکر و آندلر (1990) ارائه شده است.

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر ...

پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر 30.04.2015 · شرح: برخی پژوهش ها به منظور سنجش شیوه های کنار آمدن با استرس افراد در موقعیت های استرس ...

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (1990 ...

نام پرسشنامه: پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (۱۹۹۰) روایی و پایایی: دارد طریقه نمره دهی: دارد منبع: دارد پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (۱۹۹۰) شامل سه مقیاس «مقابله مسئله مدار ...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS ...

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (ciss) در سال 1990 ساخته شده و با نمره گذاری کامل و روایی و پایایی قابل دانلود است.

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990,پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس,شیوه های کنار آمدن با استرس,پرسشنامه کنار آمدن با استرس,پرسشنامه استرس,پرسشنامه پارکر و اندلر 1990,

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990,پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس,شیوه های کنار آمدن با استرس,پرسشنامه کنار آمدن با استرس,پرسشنامه استرس,پرسشنامه پارکر و اندلر 1990,

دانلود پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر

مشخصات « پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس یا پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 33 سوالی نوع فایل: pdf کد POG26

جلوه هاي طبيعت در قرآن

جادوی محبت ویژه همسران

پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا

جادوی محبت ویژه همسران

پاورپوینت سبک شناسی (2) نثر

کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

پاورپوینت زوم وبزرگ نمایی

ادبیات نظری وپشینه تحقیق تعهد سازمانی

بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اورا

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری