دانلود رایگان


پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهامپرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام
دارای 5صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 30سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد
منبع : دارد

پرسشنامه هوش عاطفی :
این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای 114 سوال و 15 مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم 30 گویه‌ای نیز دارد (احمدی ازغندی و همکاران، 1385) که در این پژوهش از آن استفاده شد (پیوست 1). به هر گویه نمره 1 (کاملا مخالفم) تا 5 (کاملا موافقم) داده می‌شود و با جمع نمره‌های بدست آمده از هر بعد، نمره کل پرسشنامه بدست می‌آید. این پرسشنامه چهار بعد خوش‌بینی (3، 5، 12، 13، 20، 24، 27)، درک عواطف خود و دیگران (6، 9، 11، 15، 17، 19، 21، 23، 29، 30)، کنترل عواطف (4، 7، 10، 14، 18، 23، 25) و مهارت‌های اجتماعی (1، 2، 8، 16، 26، 28) را می‌سنجد و سوالات 2، 4، 5، 7، 8، 10، 12، 13، 14، 16، 18، 22، 25، 26، 28) به صورت معکوس نمره‌ گذاری می‌شوند (یارمحمدیان و کمالی، 1386).
پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام


پرسشنامه هوش عاطفی


پرسشنامه


هوش عاطفی پترایدز و فارنهام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه هوش عاطفی و سلامت روان دانشجویان با واسطه¬گری ...

آنها سه پرسشنامه¬ی هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، 2001)، سلامت روان (گلدبرگ و ویلیامز، 1979) و مثلث شناختی (گرینینگ، 2005) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به شیوه¬ی همزمان مبتنی بر مراحل بارون و کنی (1986 ...

پروژه های دانشجویی - پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی [۱]: این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام [۲] در سال ۲۰۰۱ و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای ۱۱۴ سوال و ۱۵ مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم ۳۰ گویه‌ای نیز دارد (احمدی ازغندی ...

روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

پژوهش حاضر با هدف وارسی روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی (پترایدز و فـارنهام، ۲۰۰۱) و نیز بررسی تفـاوت احتمالی بین دانش آموزان دختر و پسر دوره های تحصیلی در متغیر هوش هیجانی اجرا شد. ۹۳۶ نفر از دانش آموزان دوره های ...

روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

پژوهش حاضر با هدف وارسی روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی (پترایدز و فـارنهام، ۲۰۰۱) و نیز بررسی تفـاوت احتمالی بین دانش آموزان دختر و پسر دوره های تحصیلی در متغیر هوش هیجانی اجرا شد. ۹۳۶ نفر از دانش آموزان دوره های ...

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام:این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای 114 سوال و 15 مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم 30 گویه‌ای نیز دارد ...

مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام، دانلود پرسشنامه هوش ...

پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام یک مقیاس خود-سنجی است. فرم اصلی و نخستین آن دارای 144 ماده و 15 زیرمقیاس همسازی [1] ، جرات ورزی، بیان هیجان، مهار هیجانها و عواطف، تنظیم هیجان ها و عواطف، درک هیجانها و عواطف، همدلی ...

دانلود پرسشنامه روانشناسی هوش هیجانی پترایدز- فارنهام ...

توضیحات. سایت دنیای روانشناسی، پرسشنامه روانشناسی هوش هیجانی پترایدز-فارنهام را در قالب Word فراهم کرده است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، فایل دانلود پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز- فارنهام را دریافت کنید.

پرسشنامه هوش عاطفی - rozblog.com

پرسشنامه هوش عاطفی این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای 114 سوال و 15 مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم 30 گویه‌ای نیز دارد (احمدی ازغندی و همکاران ...

پرسشنامه هوش عاطفی - rozblog.com

پرسشنامه هوش عاطفی این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای 114 سوال و 15 مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم 30 گویه‌ای نیز دارد (احمدی ازغندی و همکاران ...

بررسی رابطه هوش عاطفی و سلامت روان دانشجویان با واسطه¬گری ...

آنها سه پرسشنامه¬ی هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، 2001)، سلامت روان (گلدبرگ و ویلیامز، 1979) و مثلث شناختی (گرینینگ، 2005) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به شیوه¬ی همزمان مبتنی بر مراحل بارون و کنی (1986 ...

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام استاندارد

معرفی پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF) پرسشنامه هوش هیجانی (TEIQue-SF) از ۳۰ ماده تشکیل می‌شود که برای اندازه‌گیری هوش هیجانی کلی توسط پتریدز و فارنهام در سال ۲۰۰۴ تهیه گردید.

پروژه های دانشجویی - پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی [۱]: این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام [۲] در سال ۲۰۰۱ و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای ۱۱۴ سوال و ۱۵ مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم ۳۰ گویه‌ای نیز دارد (احمدی ازغندی ...

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام:این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای 114 سوال و 15 مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم 30 گویه‌ای نیز دارد ...

روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

پژوهش حاضر با هدف وارسی روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی (پترایدز و فـارنهام، ۲۰۰۱) و نیز بررسی تفـاوت احتمالی بین دانش آموزان دختر و پسر دوره های تحصیلی در متغیر هوش هیجانی اجرا شد. ۹۳۶ نفر از دانش آموزان دوره های ...

پروژه های دانشجویی - پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی [۱]: این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام [۲] در سال ۲۰۰۱ و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای ۱۱۴ سوال و ۱۵ مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم ۳۰ گویه‌ای نیز دارد (احمدی ازغندی ...

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام استاندارد

معرفی پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF) پرسشنامه هوش هیجانی (TEIQue-SF) از ۳۰ ماده تشکیل می‌شود که برای اندازه‌گیری هوش هیجانی کلی توسط پتریدز و فارنهام در سال ۲۰۰۴ تهیه گردید.

دانلود پرسشنامه روانشناسی هوش هیجانی پترایدز- فارنهام ...

توضیحات. سایت دنیای روانشناسی، پرسشنامه روانشناسی هوش هیجانی پترایدز-فارنهام را در قالب Word فراهم کرده است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، فایل دانلود پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز- فارنهام را دریافت کنید.

پرسشنامه رگه هوش هیجانی (پترایدز و فارنهام، ۲۰۰۶)

پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام یک مقیاس خود- سنجی است. فرم اصلی و نخستین آن دارای ۱۴۴ ماده و ۱۵ زیر مقیاس است . فرم کوتاه این پرسشنامه از ۳۰ ماده تشکیل شده اسن که به هر سوال در یک مقیاس هفت درجه ای از کاملا ...

تحلیل آماری و انجام پروژه های spss | پترایدز و فارنهام

تحلیل آماری و انجام پروژه های spss | پترایدز و فارنهام - انجام پروژه به وسیله نرم افزار اس پی اس اس (09399861113) وب سایت اصلی ما: www.spssv21.ir

پاورپوینت آلياژهاي هوا فضا

ساختار حكومت پيامبر

پرسشنامه سبک ابراز هیجان

پاورپوینت با موضوع کیفیت

پاورپوینت معماری تحلیل دانشگاه آیووا

سوالات دکتری سراسری زبان و استعداد کشاورزی سال 95 بعلاوه پاسخنامه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری پرخاشگری

تحقیق اصول اوليّه برش با آب

چگونه توانستم مشکل عدم یادگیری دانش آموز کم شنوایم سعید در پایه سوم ابتدایی در درس ریاضی را برطرف نم

خواص و حالات روح در ظاهر و باطن انسان