دانلود رایگان


پرسشنامه فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ)پرسشنامه فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ)
دارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 18سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد

فرم کوتاه پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) :
پرسشنامه¬ي تنظيم شناختي هيجان توسط گارنفسكي، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوين شده است. اين پرسشنامه، پرسشنامه-اي چندبعدي است كه جهت شناسايي راهبردهاي مقابله¬اي شناختي افراد پس از تجربه كردن وقايع يا موقعيت¬هاي منفي مورد استفاده قرار مي¬گيرد. برخلاف ساير پرسشنامه¬هاي مقابله¬اي كه به صورت آشكار بين افكار فرد و اعمال واقعي وي تمايز قائل نمي¬¬¬شوند، اين پرسشنامه افكار فرد را پس از يك تجربه¬ي منفي يا وقايع آسيب¬زا ارزيابي مي¬كند.
اين پرسشنامه خود يك ابزار خودگزارشي است كه فرم بلند آن داراي 36 ماده است كه در تحقيق حاضر از فرم كوتاه آن كه 18 ماده-اي است استفاده شد. اجراي اين پرسشنامه خيلي آسان است و براي افراد 12 سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعيت¬هاي باليني) قابل استفاده مي¬باشد. پرسشنامه¬ي تنظيم شناختي هيجان 9 راهبرد شناختي ملامت خويش، پذيرش، نشخوارگری، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه¬ريزي، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاه¬پذيري، فاجعه-پنداري و ملامت ديگران را ارزيابي مي¬كند. هر يك از زير مقياس¬هاي اين پرسشنامه 2 گزينه دارد که از طریق جمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره ی هر خرده مقیاس به دست می آید. هرچه نمره¬ي كسب شده بيشتر باشد، آن راهبرد توسط فرد بيشتر استفاده شده است.گار¬نفسكي و همكاران (2002) اعتبار و روايي مطلوبي را براي اين پرسشنامه گزارش كرده¬اند. تحقيقات روي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات نشان داده¬اند كه تمامي زير مقياسهاي اين آزمون از همساني دروني خوبي برخوردارند (گارنفسکی و همکاران، 2002). اعتبار پرسشنامه در فرهنگ ايراني را يوسفي (1385) با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 82/0 گزارش كرده است. روايي پرسشنامه از طريق همبستگي ميان راهبردهاي منفي با نمرات مقياس افسردگي و اضطراب پرسشنامه 28 سؤالي سلامت عمومي بررسي شده و به ترتيب ضرايبي برابر 35/0 و 37/0 بدست آمده كه هر دو ضريب در p<0/0001 معني دار هستند.
پرسشنامه فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ)


پرسشنامه


فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

خرید فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) آیا با دریافت فایل فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) از این سایت به من تخفیف تعلق می گیرد؟ نحوه دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) با لینک ...

بررسي اعتبار و روايي فرم کوتاه پرسش نامه نظم جويي شناختي هيجان

فرم کوتاه نسخه فارسي پرسش نامه نظم جويي شناختي هيجان (CERQ-P- short) با استفاده از حذف گام به گام ماده ها با بالاترين ميزان آلفا، در صورت حذف ماده بر اساس نتايج، تجزيه و تحليل اعتبار تدوين شد. روايي ...

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

خرید فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) درباره فایل فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) میخواهید اطلاعات بدست آورید. با راه اندازی این وبسایت شما خواهید توانست به مقاله فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم ...

فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران 2002

توضیحات کامل : فرم کوتاه پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) : پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان توسط گارنفسكي، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوين شده است.اين پرسشنامه، پرسشنامه اي چندبعدي است كه جهت شناسايي راهبردهاي مقابله اي ...

پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short)

ذخیره شده دانلود پرسشنامه نظم‌جويي شناختي هيجان-فرم کوتاه نسخه فارسي (CERQ-P- short)، تالیف گرانیفسکی و کرایج (2006)، در قالب فایل Word، شامل 18 گویه، همراه با ... پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ P short) - وب‌سایت ... www.websiteirani.ir ...

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

لینک دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) برای دریافت فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) با کیفیت علمی بالا کلیک کنید. اگر اطلاعات شما راجع به فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) ناقص ...

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) برای موبایل با لینک مستقیم. در این قسمت از سایت شما می توانید فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) را پیدا کنید. فروش اینترنتی ...

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

خرید فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) آیا با دریافت فایل فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) از این سایت به من تخفیف تعلق می گیرد؟ نحوه دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) با لینک ...

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

خرید فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) آیا با دریافت فایل فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) از این سایت به من تخفیف تعلق می گیرد؟ نحوه دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) با لینک ...

SID.ir | پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان cerq) ؛ گارنفسکي و کرايج، 2006) يک ابزار 18ماده اي است و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ها را در پاسخ به حوادث تهديدکننده و تنيدگي زاي زندگي در اندازه هاي پنج درجه اي از 1 (هرگز) تا 5 (هميشه) بر حسب 99 ...

پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short)

ذخیره شده دانلود پرسشنامه نظم‌جويي شناختي هيجان-فرم کوتاه نسخه فارسي (CERQ-P- short)، تالیف گرانیفسکی و کرایج (2006)، در قالب فایل Word، شامل 18 گویه، همراه با ... پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ P short) - وب‌سایت ... www.websiteirani.ir ...

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) برای موبایل با لینک مستقیم. در این قسمت از سایت شما می توانید فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) را پیدا کنید. فروش اینترنتی ...

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

خرید فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) آیا با دریافت فایل فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) از این سایت به من تخفیف تعلق می گیرد؟ نحوه دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) با لینک ...

فایل فرم کوتاه نسخه فارسي پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان ...

موضوع فرم کوتاه نسخه فارسي پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P- short) در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل ...

فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران 2002

توضیحات کامل : فرم کوتاه پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) : پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان توسط گارنفسكي، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوين شده است.اين پرسشنامه، پرسشنامه اي چندبعدي است كه جهت شناسايي راهبردهاي مقابله اي ...

مرکز مشاوره زندگی (مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی ...

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی - مرکز مشاوره با مجوز سازمان نظام روانشناسی، به مدیریت دکتر پورشریفی در گیشا، غرب تهران

SID.ir | پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان cerq) ؛ گارنفسکي و کرايج، 2006) يک ابزار 18ماده اي است و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ها را در پاسخ به حوادث تهديدکننده و تنيدگي زاي زندگي در اندازه هاي پنج درجه اي از 1 (هرگز) تا 5 (هميشه) بر حسب 99 ...

SID.ir | پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان cerq) ؛ گارنفسکي و کرايج، 2006) يک ابزار 18ماده اي است و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ها را در پاسخ به حوادث تهديدکننده و تنيدگي زاي زندگي در اندازه هاي پنج درجه اي از 1 (هرگز) تا 5 (هميشه) بر حسب 99 ...

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

خرید فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) آیا با دریافت فایل فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) از این سایت به من تخفیف تعلق می گیرد؟ نحوه دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (cerq) با لینک ...

مرکز مشاوره زندگی (مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی ...

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی - مرکز مشاوره با مجوز سازمان نظام روانشناسی، به مدیریت دکتر پورشریفی در گیشا، غرب تهران

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) | درسی ...

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان (cerq) فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 2 صفحه توضیحات : پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان توسط گارنفسكي، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوين شده ...

مرکز مشاوره زندگی (مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی ...

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی - مرکز مشاوره با مجوز سازمان نظام روانشناسی، به مدیریت دکتر پورشریفی در گیشا، غرب تهران

پاورپوینت با موضوع کار و کارگر

مبانی نظری نقدينگي و روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي

جايگاه محبت در اسلام

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

راز شاد زيستن زوجين در كانون گرم خانواده

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی

پاورپوینت مرکز هنرهای معاصر گاگلیاری ایتالیا زاها حدید

پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونتهاي بيمارستاني

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی

پاورپوینت بانک و بانکداری