دانلود رایگان


پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز (PASS) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز (PASS)پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز (PASS)
دارای 4 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 27سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد

مقیاس ارزیابی اهمالکاری نسخه دانشآموز (PASS): مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه'آماده شدن برای امتحانات'(8 گویه)، 'آماده کردن تکالیف'(11 گویه) و 'آماده شدن برای مقاله های پایان ترم'(8 گویه) را مورد بررسی قرار میدهد.
شیوه نمرهگذاری: در این مقیاس، در مقابل هرگویه طیف چهار گزینهای از 'بندرت'(نمره یک) تا'همیشه'(نمره چهار) قرار دارد و به استثنای 11 گویه، بصورت مستقیم نمرهگذاری میشود. گویههای 2، 3، 5، 9، 11، 13، 15، 16، 21، 23و 25 بصورت معکوس نمرهگذاری میشوند و گویههای 7، 8، 18، 19، 26 و 27 از این لحاظ که بیانگر اهمالکاری تحصیلی نمیباشند، در ارزیابی، نمرهگذاری و محاسبه اهمالکاری تحصیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. براین اساس، نمرات بالاتر از میانگین مبین این است که آزمودنی در قلمرو تحصیلی، اکثر مواقع و یا همیشه دچار اهمال کاری است و منظور از بررسی شیوع اهمالکاری در این پژوهش نیز بدین معنا است.
پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز (PASS)


مقیاس ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز (PASS)


پرسشنامه ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز (PASS)


پرسشنامه


مقیاس


ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز (PASS)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز PASS

مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز (pass): مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه آماده شدن برای امتحانات (8 گویه)، آماده کردن تکالیف (11 گویه) و ...

پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش سازماندهی منابع (فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی)

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل ...

مقیاس خود سنجی اضطراب زانگs.a.s 82. مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (pass) 84. بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس ۸۴. بسته آموزش حل مساله اجتماعی ۸۵. نحوه انجام پژوهش ۸۶. روش تجزیه و تحلیل ...

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی . پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی. پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی. پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید: پرس�

پرسشنامه پرخاشگری - ddoc.sellfile.ir

مقیاس ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز (PASS) مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه"آماده شدن برای امتحانات"(8 گویه)، "آماده کردن تکالیف"(11 گویه) و ...

مقایسه اهمالکاری، زمان مطالعه و پیشرفت تحصیلی در دانش ...

جامعه آماری متشکل از دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قم ( 100 دانش آموز عادی و 100 نفر از دانش آموزان تیز هوش) بود ؛که از مدارس تیزهوش و عادی به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به وسیله مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه ...

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (PASS) – نسخه ...

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (pass) – نسخه دانش آموز مارس 14, 2017 تعداد گویه ها: ۲۷

مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984)

مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) مقیاس ارزیابی اهمال‌کاری نسخه دانشآموز (pass): مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه"آماده شدن ...

Ha. آزمون های حوزه کودک و نوجوان

پرسشنامه شخصیت سیاتل ... مقیاس ارزیابی اهمال کاری - نسخه دانش آموز (PASS) Ca-23-A. پرسشنامه کمک طلبی آموزشی. Ca-26-A. پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی (AISS) Bb-50-A پرسشنامه اضطراب امتحان. Ca-34-A. پر سشنامه قلدری آموزشگاهی آلوئ

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (PASS) – نسخه ...

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (pass) – نسخه دانش آموز مارس 14, 2017 تعداد گویه ها: ۲۷

بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای نیمرخ های ...

برای تشخیص نیمرخ های عاطفه تحصیلی پرسشنامه های راهبرد های انگیزشی برای یادگیری ((mslq، پرسشنامه هدف پیشرفت ((agq و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی-نسخه دانش آموز((pass در میان آزمودنی ها اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ...

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل ...

مقیاس خود سنجی اضطراب زانگs.a.s 82. مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (pass) 84. بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس ۸۴. بسته آموزش حل مساله اجتماعی ۸۵. نحوه انجام پژوهش ۸۶. روش تجزیه و تحلیل ...

پرسشنامه تعلل ورزی تحصيلی نسخه دانش آموزی (PASS

ابزار گردآوري اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی نسخه دانش آموز (pass)، آزمون کمال گرایی اهواز و معدل نمرات درسی به عنوان شاخص عملکرد تحصيلی. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ...

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی . پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی. پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی. پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید: پرس�

دانلود مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز PASS

مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز (pass): مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه آماده شدن برای امتحانات (8 گویه)، آماده کردن تکالیف (11 گویه) و ...

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل ...

مقیاس خود سنجی اضطراب زانگs.a.s 82. مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (pass) 84. بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس ۸۴. بسته آموزش حل مساله اجتماعی ۸۵. نحوه انجام پژوهش ۸۶. روش تجزیه و تحلیل ...

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی . پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی. پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی. پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید: پرس�

بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای نیمرخ های ...

برای تشخیص نیمرخ های عاطفه تحصیلی پرسشنامه های راهبرد های انگیزشی برای یادگیری ((mslq، پرسشنامه هدف پیشرفت ((agq و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی-نسخه دانش آموز((pass در میان آزمودنی ها اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ...

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (PASS) – نسخه ...

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش میزان تعلل ورزی تحصیلی زیر مقیاس ها: آماده شدن برای امتحان - آماده کردن تکالیف درسی - آماده کردن مقالات پایان نیم سال تحصیلی - احساس

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (PASS) – نسخه ...

مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (pass) – نسخه دانش آموز. مارس 28, 2017. تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش میزان تعلل ورزی تحصیلی زیر مقیاس ها: آماده شدن برای امتحان – آماده کردن تکالیف درسی – آماده کردن مقالات پایان نیم سال ...

بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای نیمرخ های ...

برای تشخیص نیمرخ های عاطفه تحصیلی پرسشنامه های راهبرد های انگیزشی برای یادگیری ((mslq، پرسشنامه هدف پیشرفت ((agq و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی-نسخه دانش آموز((pass در میان آزمودنی ها اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ...

Ha. آزمون های حوزه کودک و نوجوان

پرسشنامه شخصیت سیاتل ... مقیاس ارزیابی اهمال کاری - نسخه دانش آموز (PASS) Ca-23-A. پرسشنامه کمک طلبی آموزشی. Ca-26-A. پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی (AISS) Bb-50-A پرسشنامه اضطراب امتحان. Ca-34-A. پر سشنامه قلدری آموزشگاهی آلوئ

پاورپوینت با موضوع تکنیک FMEA و کاربرد آن در صنعت

پاورپوینت مبانی آتش

تعليم و تربيت

پاورپوینت با موضوع حسابداري مخارج تامين مالي )بهای استقراض)

مبانی نظری کورتیکو استرئید و بیماری انسدادی مزمن ریوی

پاورپوینت اقلیم و ساختمان

پاورپوینت رفتاردرماني

انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن

ابوعلي سينا

تجارت سهام در طول زمان