دانلود رایگان


پرسشنامه مقیاس باورهاي مرتبط با مواد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس باورهاي مرتبط با موادپرسشنامه مقیاس باورهاي مرتبط با مواد
دارای 2 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 20سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد

مقیاس باورهاي مرتبط با مواد :
اين پرسشنامه، مقياسي خود سنجي است كه توسط رايت و بك (1993) ساخته شده و باورهاي مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، مي‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت‌های مثبت، شامل مواردی است که اثرات مواد بر افزایش خلق و خو دارد و عبارت‌های منفی به اثرات مواد و این که اثرات قابل اغماض می‌باشند یا خیر اشاره دارد و داراي 20 گويه است. پاسخ¬دهي در طيف ليكرت 7 درجه‌اي (از كاملاً مخالفم تا كاملاً موافقم) است، روايي و اعتبار مناسبي را بك و همكاران (1993) براي اين پرسشنامه گزارش كرده‌اند. در ايران، رحمانيان و همكاران (1384) همساني دروني اين پرسشنامه را 82/0 گزارش دادند. محمدخاني (1390) نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ اعتبار آن¬را 87/0 گزارش كردند.
پرسشنامه مقیاس باورهاي مرتبط با مواد


پرسشنامه باورهاي مرتبط با مواد


پرسشنامه


مقیاس باورهاي مرتبط با مواد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد | مرکز دانش

مطالب مرتبط مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان; پرسشنامه اعتیاد به کار; پرسشنامه گرایش به اعتیاد گراهام و لئون

پرسشنامه باورهاي مرتبط با مصرف مواد مخدر : اين پرسشنامه ...

پرسشنامه باورهاي مرتبط با مصرف مواد مخدر : اين پرسشنامه، مقياسي خود سنجي است كه توسط بك و رايت(1993) ساخته شده و باورهاي مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، مي‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف ...

پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد

پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد . این پرسشنامه، مقیاسی خود سنجی است كه توسط رایت و بك [1] (1993) ساخته شده و باورهای مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، می‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد ...

مقیاس باورهای مرتبط با مواد

مقیاس باورهای مرتبط با مواد. این پرسشنامه، مقیاسی خود سنجی است كه توسط رایت و بك (1993) ساخته شده و باورهای مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، می‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت ...

پرسشنامه باورهاي مرتبط با مصرف مواد مخدر : اين پرسشنامه ...

باورهاي مرتبط با مواد: پرسشنامه استاندارد باورهاي مرتبط با مواد، افکاري هستند که از انتظارات مستقیم و غیرمستقیم مصرف یک ماده به وجود می‌آیند و به طور کلی به دو دسته ي مثبت و منفی تقسیم می‌شوند (کویستیمد و همکاران 2007) در ...

پرسشنامه‌ عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف مواد در ...

با این حال، بر اساس تحلیل مجدد داده‌های اولیه و نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه‌ی در جمعیت در معرض خطر و اجراهای بعدی، تعداد گویه‌های پرسشنامه به ۸۶ گویه و ۱۲ خرده مقیاس تقلیل یافت که متغیرهای مرتبط با مصرف مواد را در چهار ...

پرسشنامه باورهاي مرتبط با مصرف مواد مخدر : اين پرسشنامه ...

باورهاي مرتبط با مواد: پرسشنامه استاندارد باورهاي مرتبط با مواد، افکاري هستند که از انتظارات مستقیم و غیرمستقیم مصرف یک ماده به وجود می‌آیند و به طور کلی به دو دسته ي مثبت و منفی تقسیم می‌شوند (کویستیمد و همکاران 2007) در ...

پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد | پرسش فایل

پرسشنامه سنجش انتظارات نسبت به مواد افیونی (oeq) پرسشنامه نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد پرسشنامه بررسی تأثیر وجود فرد معتاد در اعتیاد سایر افراد خانواده

دانلود پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد | درسی فایل

اين پرسشنامه، مقياسي خود سنجي است كه توسط رايت و بك (1993) ساخته شده و باورهاي مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، مي‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت‌های مثبت، شامل مواردی است که ...

پرسشنامه باورهاي مرتبط با مصرف مواد مخدر : اين پرسشنامه ...

پرسشنامه باورهاي مرتبط با مصرف مواد مخدر : اين پرسشنامه، مقياسي خود سنجي است كه توسط بك و رايت(1993) ساخته شده و باورهاي مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، مي‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف ...

پرسشنامه مقیاس باورهاي مرتبط با مواد ( رايت و بك (1993 ...

پرسشنامه مقیاس باورهاي مرتبط با مواد رايت و بك (۱۹۹۳) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. اين پرسشنامه، مقياسي خود سنجي است كه توسط رايت و بك[۱] (۱۹۹۳) ساخته شده و باورهاي مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، مي‌سنجد و ...

دانلود پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد | درسی فایل

اين پرسشنامه، مقياسي خود سنجي است كه توسط رايت و بك (1993) ساخته شده و باورهاي مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، مي‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت‌های مثبت، شامل مواردی است که ...

مقیاس باورهای مرتبط با مواد

مقیاس باورهای مرتبط با مواد. این پرسشنامه، مقیاسی خود سنجی است كه توسط رایت و بك (1993) ساخته شده و باورهای مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، می‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت ...

پرسشنامه‌ عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف مواد در ...

با این حال، بر اساس تحلیل مجدد داده‌های اولیه و نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه‌ی در جمعیت در معرض خطر و اجراهای بعدی، تعداد گویه‌های پرسشنامه به ۸۶ گویه و ۱۲ خرده مقیاس تقلیل یافت که متغیرهای مرتبط با مصرف مواد را در چهار ...

پرسشنامه مقیاس باورهاي مرتبط با مواد ( رايت و بك (1993 ...

پرسشنامه مقیاس باورهاي مرتبط با مواد رايت و بك (۱۹۹۳) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. اين پرسشنامه، مقياسي خود سنجي است كه توسط رايت و بك[۱] (۱۹۹۳) ساخته شده و باورهاي مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، مي‌سنجد و ...

SID.ir | مدل روابط علي هيجان منفي، باورهاي مرکزي، باورهاي ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مدل روابط علي هيجان منفي، باورهاي مرکزي، باورهاي مرتبط با مواد، عقايد وسوسه انگيز و تنظيم هيجان با بازگشت به مصرف مواد

پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد | پرسش فایل

پرسشنامه سنجش انتظارات نسبت به مواد افیونی (oeq) پرسشنامه نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد پرسشنامه بررسی تأثیر وجود فرد معتاد در اعتیاد سایر افراد خانواده

دانلود پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد | درسی فایل

اين پرسشنامه، مقياسي خود سنجي است كه توسط رايت و بك (1993) ساخته شده و باورهاي مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، مي‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت‌های مثبت، شامل مواردی است که ...

پرسشنامه‌ عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف مواد در ...

با این حال، بر اساس تحلیل مجدد داده‌های اولیه و نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه‌ی در جمعیت در معرض خطر و اجراهای بعدی، تعداد گویه‌های پرسشنامه به ۸۶ گویه و ۱۲ خرده مقیاس تقلیل یافت که متغیرهای مرتبط با مصرف مواد را در چهار ...

پرسشنامه رایگان عقايد مرتبط با مواد - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه­ ی باورهای مرتبط با مواد dbq)): این پرسشنامه، یک مقیاس خود­سنجی است که باورهای مرتبط با مواد را می­سنجد و دارای ۲۰ ماده است که هر کدام در یک مقیاس ۱–۷ (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) درجه بندی شده است. ۲۰ ماده ...

دانلود پرسشنامه گرايش به مصرف مواد

پرسشنامه گرایش به اعتیاد aas و mac-r. ... این مقیاس را وید و همکاران برای انداازه گیری تمایل پاسخ دهنده به پذیرش مشکلات مرتبط با الکل یا مواد مخدر ساخته اند. در نمونه ... پاورپوینت گیاه گلرنگ ...

پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد

پرسشنامه,مقیاسورهای,مرتبط,مواد,,پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد

پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد . این پرسشنامه، مقیاسی خود سنجی است كه توسط رایت و بك [1] (1993) ساخته شده و باورهای مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، می‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد ...

دانلود پرسشنامه - ایران تحقیق

پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (wolf) ۱۳۹۶/۰۷/ ... پرسشنامه مقیاس های رابطه (rsq) ۱۳۹۶/۰۷/ ۲۶ / توسط مدیر آموزش پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (bis/bas) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ / توسط مدیر پژوهش پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان (kaops) ۱۳۹۶ ...

دانلود پرسشنامه گرايش به مصرف مواد

پرسشنامه گرایش به اعتیاد aas و mac-r. ... این مقیاس را وید و همکاران برای انداازه گیری تمایل پاسخ دهنده به پذیرش مشکلات مرتبط با الکل یا مواد مخدر ساخته اند. در نمونه ... پاورپوینت گیاه گلرنگ ...

پرسشنامه مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین 1982

پرسشنامه,مقیاس,باورهای,ارتباطی,آدیلسون,اپشتاین,1982,,پرسشنامه مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین 1982 سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

پاورپوینت توسعه پایدار بخش ساختمان با حفظ منابع انرژی

حجم نمونه و جامعه آماري

پاورپوینت فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه

نقش ارث در بزهكاري

نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف

پاورپوینت بررسی بحران در مدارس

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرا