دانلود رایگان


مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری رضایت زناشویی و هوشمبانی نظری رضایت زناشویی و هوش
دارای 179 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم:
تعريف رضايت 10
تعريف رضايتمندي زناشويي 11
ازدواج 12
تعريف ازدواج 12
فوائد ازدواج 13
ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي 14
افكار مسموم 17
بهداشت رواني 17
بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان 20
مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق 20
پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين 20
طرز تفكر وعقايد وتمايلات 21
طرز تلقي ونگرشها 22
عقايد مذهبي 23
اختلافات طبقاتي 23
ميزان تحصيلات 24
توافق وطرز فكر درباره امورجنسي 24
تولد فرزند 25
تعداد فرزندان 26
اخلاق 26
دخالت اطرافيان وبستگان 27
تفاوت سني بين زن وشوهر 27
رابطه با اوليا 28
ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد 29
وجوهي از اختلافات زناشويي 31
نيازهاي احساسي زن ومرد 31
چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود 32
نياز اساسي ازدواج موفق 33
نقش زن در زندگي امروز 35
زن در نقش همسري 35
موقعيت زن در اسلام 36
ازدواج از نظر اسلام 37
سختگيري در مسئله ازدواج 38
اهداف والاي ازدواج در اسلام 38
معيارهاي انتخاب همسر 40
خواستگاري 42
مهريه 42
جهيزيه 43
عقد وعروسي 44
حقوق زن وشوهر 45
رفتار 46
گفتار 46
هدف زندگي ازديد قرآن 46
اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم 47
خانواده 48
تيپهاي خانواده 49
خانواده متزلزل . 50
خانواده متعادل 50
خانواده متكامل 50
ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر 51
ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر 52
توصيه‎هايي براي زن وشوهرها 53
شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم 53
طلاق 54
خانواده گسسته 56
اختلافات خانوادگي 56
تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه 57
انواع عوارض بعد از طلاق 58
تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق 59
هوش 60
تعريف هوش 60
وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني 63
هوش عملي وهوش نظري 64
هوش واستعدادهاي ديگر 65
ماهيت عامل g 67
تست هوش چيست 67
بهره هوشي (هوشبهر )چيست 67
بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني 69
ماهيت هوش 70
الف- هوش بعنوان توان درك رابطه 71
ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد 71
پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري 72
ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي 72
عوامل موثر در رشد هوش 72
نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش 73
1- وراثت وهوش 73
2- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش 75
3- هوش چگونه به ارث ميرسد 75
4- محيط وهوش 75
5- نقش زمان در تشكيل هوش 76
6- عوامل محيطي موثر در رشد هوش 77
آزمون استانداردشده هوش 78
آزمونهاي هوش 80
آزمونهاي گروهي 81
آزمونهاي فردي هوش 82
ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش 83
نظريه‎هاي معاصر هوش 84
الف: نظريه‎هاي عاملي هوش 85
نظريه دوعاملي اسپيرمن 86
نظريه سلسله مراتبي 87
نظريه چند عاملي ترستون 88
نظريه سه بعدي گيلفورد 89
نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال 90
نظريه دوسطحي جنسن 91
ب: نظريه‎هاي فرايند مداري هوش 92
نظريه شناختي پياژه درباره هوش 93
نظريه بازنمايي برونر 95
مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور 95
خلاصه 107 فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

پژوهش حاضر شامل دو بخش است كه بخش اول مربوط به مبحث رضايت زناشويي و بخش دوم مربوط به مبحث هوش مي‌باشد. در بخش اول به بيان تعريف رضايت و رضايت زناشويي ، ازدواج ، اهداف والاي ازدواج در اسلام ، نقش زن در زندگي امروز ،شرايط همسر در ازدواج ،حقوق زن و شوهر برهم ،هدف زندگي از ديد قرآن ، برقراري ارتباط مؤثر خانواده و طلاق مي‌پردازيم و در بخش دوم به بيان تعريف هوش،عوامل مؤثر در هوش ، نظريه‌هاي هوش و آزمونهاي هوش مي‌باشد.
تعريف رضايت :
رضايت حالت هيجاني است كه بارسيدن به يك هدف پديد مي‌آيد(ذوالفقار‌،1380، ص 63).
پار سونز، رضايت را به عنوان حالت دروني در مقابل خوشايندي كه حالت ظاهري دارد مطرح مي‌كند ( همان منبع) .
شعاري‌نژاد 1343 مي‌گويد : رضامندي به آن حالت موجود زنده گفته مي‌شود كه تمايلات محرك وي به هدف خود رسيده‌اند. احساسي كه شخص هنگام رسيدن به آرزوهايش پيدا مي‌كند(همان منبع) .
دايره‌المعارف فلسفه و روان‌شناسي رضايت را اينگونه تعريف مي‌كند: رضايت خوشايندي بر‌آمده از آگاهي به يك وضعيت راحت است كه معمولا با ارضاي بعضي تمايلات خاص پيوند خورده‌است . از آنجائيكه رضايت همرا خوشايندي است ، لذا خوشايندي ممكن است به رضايت تبديل شود . افراد رضايت را در فكر كردن به وضعيتي كه در وهله اول از خوشايندي براي آنها حاصل مي‌شود به دست مي‌آورند(همان منبع).
تعريف رضايتمندي زناشويي
وينچ وديگران 1974معتقدند كه رضايت زناشوئي ،انطباق بين وضعيتي كه وجود دارد و
وضعيتي كه مورد انتظار است مي‌باشد (ذوالفقار ، 1380 ، ص64).
يكي از عوامل مهم در هر رابطه زناشويي رضايت خاطري است كه زن و شوهر از آن احساس مي‌كنند. ميزان رضايت خاطر شما از رابطه زناشويي روي ارسال و دريافت پيام تاثير مي‌گذارد . شوهري كه از ازدواج خود ناراضي است به حوادث منفي زندگي توجه مي‌كند و از پيام همسرش برداشت منفي مي‌نمايد . در حالي كه شوهر راضي از ازدواج برداشتهايش مثبت است (قراچه داغي ، 1379، ص83).
سه نوع انديشه‌اي كه در روابط صميمانه از اهميت فراوان برخوردارند انتظارات از رابطة زناشويي يا معيارها، باورهاي مربوط به روابط زناشويي و تبيين رفتار همسر هستند(قراچه‌داغي ، 1379، ص85).
ازدواج
رسول اكرم (ص) فرمودند: بعد از اسلام كه بالاترين نعمتهاست ، همسر خوب و شايسته بزرگترين نعمت زندگي است.
بلوغ جنسي عبارتست از خواسته‌هاي فيزيولوژيكي يك فرد و ازدواج جوابي است به خواسته‌ها و هرچه بين اين دو سؤال وجواب فاصله بيشتر باشد عقده‌هاي رواني بيشتر است و در اجتماعي كه بلوغ را به علل كيفيات شهواني و محركهاي معمولي يا بنابر خاصيت مصالح زودرس مي‌سازند بحرانهاي قلمداد شده فوق‌العاده مي‌شوندومخرب (پاك‌نژاد ، 1374 ،ص 103).
تعريف ازدواج
ازدواج ارتباطي است كه داراي تماميت بي‌نظير و گسترده‌اي مي‌باشد،ارتباطي كه داراي ابعاد زيستي ، عاطفي ، رواني ، اقتصادي و اجتماعي است . به عبارت ديگر ،همزيستي زوجين در درون خانواده ، موجب چنان ارتباط عميق و همه‌جانبه‌اي مي‌شود كه بي هيچ شك و شبهه‌اي قابل مقايسه با هيچيك از ديگر ارتباطات انساني نمي‌باشد به نحوي كه قرارداد ناشي از آن داراي نوعي تقدس شده است . بطور كلي ازدواج را ميتوان عملي دانست كه موجب پيوند دوجنس مخالف بر پاية روابط پاياي جنسي مي‌شود و با انعقاد قراردادي اجتماعي مشروعيت پيدا مي‌كند (نجاتي ،1381 ، ص 23).
كارلسون ازدواج را چنين تعريف مي‌كند ، ازدواج فرايندي مي‌باشد از كنش متقابل بين يك مرد و يك زن كه با تحــقق بخشيدن به بــرخي شرايط قانوني و برپاداشتن مراسمي براي
برگزاري زناشويي انجام مي‎گيرد .كلودي استروس ازدواج را بر خوردي دراماتيك بين فرهنگ و
طبيعت يا ميان قواعد اجتماعي و كشش جنسي مي‌داند(همان منبع).
مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش


مبانی نظری هوش


مبانی نظری


رضایت زناشویی


هوش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی | مرسی فایل ...

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

دانلود پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی فصل ...

دانلود پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی فصل دوم پایان نآمه | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت زناشویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت زناشویی. همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی | مرسی فایل ...

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

دانلود پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای انتظارات زناشویی و ...

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و هوش هیجانی (فصل دوم پایان نامه) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عوامل مرتبط با آن (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش

برچسب ها مبانی, نظری, رضایت, زناشویی, و, هوش, صمد بازدید : 72 سه شنبه 19 دي 1396 زمان : 21:17 نظرات ( ) ارسال نظر برای این مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی (فصل دوم) - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی (فصل دوم) می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 19 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عوامل مرتبط با ...

اسچوماچر (2010)، مهمترین عامل رضايت زناشويي را انطباق بين زوج ها توصيف مي كند و معتقد است اين عامل سطح رضايت زناشويي را افزايش مي دهد .رضايت زناشويي، ميزان علاقه مندي زوج ها به يكديگر و نگرش مثبت به متأهل بودن است كه با ...

دانلود پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای انتظارات زناشویی و ...

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و هوش هیجانی (فصل دوم پایان نامه) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عوامل مرتبط با آن (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 13 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل به ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خانواده و رضایت زناشویی وطرحواره ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خانواده و رضایت زناشویی وطرحواره دارای 84 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش فصل دوم: 2-1. خانواده 2-2. ازدواج 2-3. رضایت زناشویی 2-4.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی (فصل دوم) - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی (فصل دوم) می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 19 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی (فصل دوم) - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی (فصل دوم) می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 19 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت زناشویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت زناشوییهمراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی | free3

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل مبانی نظری و

مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش

برچسب ها مبانی, نظری, رضایت, زناشویی, و, هوش, صمد بازدید : 72 سه شنبه 19 دي 1396 زمان : 21:17 نظرات ( ) ارسال نظر برای این مطلب

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی وهوش

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی وهوشفرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 127فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق تعريف رضايت 10 تعريف رضايتمندي زناشويي ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت زناشویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت زناشویی. همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی | مرسی فایل ...

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی | مرسی فایل ...

پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عملکرد جنسی – gnd129

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عملکرد جنسی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ویژگی های فایل – 83 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش

برچسب ها مبانی, نظری, رضایت, زناشویی, و, هوش, صمد بازدید : 72 سه شنبه 19 دي 1396 زمان : 21:17 نظرات ( ) ارسال نظر برای این مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 13 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل به ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 2 – bet310

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 2. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. مشخصات فایل

توبه تنها راه

پاورپوینت با موضوع پردازش اطلاعات

بررسی کامل عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

دين پژوهي در پرتو قرآن «پيامبري»

دوران زندگانی حضرت علی

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها

پاورپوینت نگشتالت درماني فرتيز پرلز

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها

تغذیه افراد

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور