دانلود رایگان


مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVA - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVAمبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVA
دارای 58 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVA
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 24
2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) 25
1-2-2 شاخص های غیر مالی 26
2-2-2 شاخص های مالی 28
3-2 معیارهای مالی سنتی 28
1-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI) 28
2-3-2 سود باقیمانده (RI) 29
3-3-2 بازده فروش 30
5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم 31
6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت 32
1-6-3-2 معیار اول – سود 32
2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم 33
3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود 34
4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری 34
4-2 دلایل مطرح شده EVA 35
1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش 36
2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی 37
4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی 39
1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها 39
2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی 40
3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری 40
4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL 41
5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق 42
6-4-4-2 ذخیره LIFO 42
7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی 43
8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده 43
9-4-4-2 دارائی های نامشهود 44
10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل 44
11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه 45
5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی 45
6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی 46
7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه 47
8-4-2 استاندارد سازی EVA 48
9-4-2 دگرگونی EVA 50
10-4-2 تکامل EVA 50
11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 52
12-4-2 كاربرد هاي EVA 52
1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : 52
2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA 54
13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات 56
14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی 57
15-4-2 معايب ارزش افزوده اقتصاديEVA 58
16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA 59
1-16-4-2 ارزش افزوده بازار 59
2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA 60
17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش 60
18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC 62
19-4-2 هزینه سرمایه 62
20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) 62
21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه 63
22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه 63
23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها 64
1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی 64
2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64
3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65
24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته 66
1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 66
2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک 66
3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده 67
4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی 68
25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68
26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه 68
27-4-2 مزایای EVA 69
28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه 70
29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران 71
1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته 71
2-29-4-2 بازی رشدهای آینده 72
3-29-4-2 بازی انتقال ریسک 72
30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد 73
31-4-2 EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد 73
32-4-2 سودمندی شاخص های EVA CVA,EP, 73
33-4-2 نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی 73
34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام 74
35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE 76
36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE 77
37-4-2 بازده سرمایه گذاری 78
38-4-2 سیستم دو پونت 78
5-2 نتیجه گیری 80
6-2 سابقه تحقیق 81
1-6-2 تحقیقات خارجی 82
2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران 83
1-2- مقدمه:
یک اصل بدیهی مالی پذیرفته شده ، این است که نقش مدیران حداکثر سازی ثروت سهامداران از طریق تخصیص کارای منابع می باشد. برای عملی ساختن این هدف ، به طور سنتی ثروت سهامدار توسط مقادیر حسابداری استاندارد مانند سود، درآمد و جریانهای نقدی ناشی از عملیات یا نسبت های صورتهای مالی (شامل سود هر سهم و بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام) نشان داده می شود. سپس این اطلاعاتِ صورتهای مالي توسط مدیران ، سهامداران و سایر اشخاص ذینفع جهت ارزیابی عملکرد جاری شرکت و نیز جهت پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می گردد. بعلاوه بر اساس شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا ، اطلاعات در دسترس عموم موجود بوده و این متغیرها به آسانی توسط بازار تفسیر شده و قیمت های سهام آتی جذب می گردد.
تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت مالی آشکار می سازد که همبستگی کامل بین معیار اندازه گیری ارزش و قیمت های سهام غیر ممکن است زیرا عملکرد شرکت نمی تواند به طور کامل ارزش بازار سرمایه آن را توضیح دهد، چون سایر عوامل یا ناهنجاری های بازار مانند فعالیتهای سفته بازاري ، حساسیت های بازار، عوامل اقتصاد کلان ، بر تغییر قیمتهای سهام اثر می گذارند. با این وجود معیاری که با اتکا بر آن بتوان در مورد ارزش شرکت قضاوت نمود برای گروههای مختلف ذینفع در جنبه های عملکرد شرکت گرانبها می باشد. برای مثال، لی1 (1996) ، می گوید جستجو برای معیار برتر ارزشیابی شرکت ویژگی کلیدی ادبیات مالی تجربی معاصر می باشد:
«سالها، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها در جستجوی یک معیار سنجش به هنگام و قابل اتکا برای سنجش ثروت سهامداران بودند، با چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند تشخیص بدهند که سهام، بیش از واقع یا کمتر از واقع قیمت گذاری شده است، وام دهند گان می توانند امنیت وام هایشان را بسنجند و مدیران می توانند بر سود آوری کارخانه ها، بخش ها و شرکت هایشان نظارت کنند» (همان منبع، ص86)2.
در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، به زبان ریاضی نحوۀ محاسبه متغیر های تحقیق مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )
برخی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
عبارتند از : نرخ بازده سرمایه گذاري ، سود باقیمانده و نرخ بازده فروش، ارزش افزوده اقتصادی1 و ارزش افزوده بازار2 و شاخص جامع عملکرد 3 ، شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرایند ارزیابی ، به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاههای اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کار بست گسترده تری برخوردار شده است؛ که قضاوت آگاهانه و پایدار سودمندتر است زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد (رهنمای رود پشتی، 1386 ، ص 360)4.
سؤال اصلی اين است که سهامداران برای سنجش عملکرد، باید از کدام معیار استفاده کنند. روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد قیمت سهام است ، اما معیار قیمت سهام از یک ضعف برخوردار است، زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه و جهان خارج از کنترل مدیران می باشد. بنابراین معیارمورد استفاده بایستی از دو ویژگی زیر برخوردار باشد.
1- در معرض تمام عوامل که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند نباشد.
2- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشد.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب، بایستی آنرا حل کند.
تحقیقات صورت گرفته توسط استیوارت نشان داده است که از بین معیارهای EVA ، رشد فروش، رشد سود، ROE, ROI؛ EVA بالاترین رابطه را با تغییرات ارزش بازار سهام دارد و می تواند بیشتر از 50% تغییرات در این عامل را تشریح نماید. اگر به تاریخچه مدلهایی که به منظور ایجاد ارزش به وجود آمده اند. نظری بیندازیم می توان سیر تاریخی این مدلها را ترسیم کرد.5


دهه 1990 دهه 1980
- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) - نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری - معیارهای ارزیابی متواز (BCS) - بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
- ارزش افزوده بازار (MVA)


دهه 1970 دهه 1920
- سود هر سهم (EPS) - سیستم دو پونت
- ترکیب حقوق صاحبان سهام - نرخ بازدهی سرمایه گذاریها (ROI)


1-2-2 شاخص های غیر مالی
بسیاری از شرکتها از سود عملیاتی به عنوان یک معیار داخلی و حسابداری استفاده می کنند، در حالیکه شرکتها این معیار را با اطلاعات مالی خارجی (قیمت سهام) ،اطلاعات غیر مالی خارجی (رضایتمندی مشتریان) و اطلاعات غیر مالی داخلی (زمان تحویل کالا) ،تکمیل می کنند. شرکتها این معیارهای مالی وغیر مالی را تحت گزارشی به نام معیارسنجش جامع عملکرد بیان می کنند. این گزارشات شامل موارد زیر است:
1- معیارهای سود آوری : سود عملیاتی و رشد درآ مدی.
2- معیارهای رضایتمندی مشتریان: سهم بازار، پاسخگويي به مشتریان ، عملیات به موقع.
3- معیارهای کارایی ،کیفیت وزمان ، انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده.
4- معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید.
شاخص جامع سنجش عملکرد BSC که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته شده است، از جمله معیارهای نوین سنجش در عملکرد مدیریت به شمار می آید. این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی های این شاخص جامعیت آن است. بطوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواماً در ارزیابی مدنظر قرارمیدهد.
1- شاخص های مالی یک بعدی هستند.
2- شاخص های مالی تاریخی هستند.
3- شاخصهای مالی معلول هستند و به علت ها توجهی ندارند(عدم توجه به رابطه علت و معلولی).
4- شاخص های مالی پاسخی برای ذینفعان دیگر ارائه نمیدهند. شاخص BSC بر پایه استراتژیها، بر استراتژیهای آینده نیز تاثیر گذار است، یعنی با توجه به استراتژی تعریف شده به سنجش عملکرد می پردازد و از نتایج آن برای اصلاح استراتژی قبلی و تدوین استراتژی جدید استفاده می گردد. تعامل شاخص ها، دیدگاههای مورد نظر با هم و استراتژی ها در زیر ارائه شده است.
مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVA


مبانی نظری ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVA


مبانی نظری دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVA


مبانی نظری


سنجش عملکرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل: مبانی نظری بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص ...

د ر این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی ...

هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با تاکید بر دسته بندی شرکت‌های بورسی در سه صنعت خودروسازی،دارویی و سیمان بصور

بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی

در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد.

مبانی نظری بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی ...

د ر این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد.

تبيين روابط بين ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرايی و ...

۱۴-۲-۲ کاربرد eva به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات ۳۰ ۱۵-۲-۲ ارزش افزوده اقتصادی (eva) به عنوان تکنیک های ارزشیابی ۳۱ ۱۶-۲-۲ معایب ارزش افزوده اقتصادیeva 32 ۱۷-۲-۲ مفاهیم مرتبط با eva 32

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها» ثبت شده است -

دریافت فایل: پروپوزال بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص ...

براي ارزيابي عملکرد شرکت‌ها معيارهاي مختلفی (اقتصادي و مالي) به وجود آمده‌اند، ارزش افزوده اقتصادي (eva ) به عنوان يکي از مهم‌ترين معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد توسط استوارت در سال 1989 معرفي شد.

دریافت فایل: پروپوزال بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص ...

براي ارزيابي عملکرد شرکت‌ها معيارهاي مختلفی (اقتصادي و مالي) به وجود آمده‌اند، ارزش افزوده اقتصادي (eva ) به عنوان يکي از مهم‌ترين معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد توسط استوارت در سال 1989 معرفي شد.

پروپوزال بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی ...

هدف از این پروپوزال بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با تاکید بر دسته بندی شرکت‌های بورسی در سه صنعت خودروسازی،دارویی و سیمان بصورت کامل و

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ...

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه;بررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران…

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها» ثبت شده است -

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت

دانلود مبانی نظری رشته حسابداری. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. چکیده: در این نوشتار ابتدا در مورد ارزیابی ...

جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ...

ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی ...

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی ...

هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با تاکید بر دسته بندی شرکت‌های بورسی در سه صنعت خودروسازی،دارویی و سیمان بصور

مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي(EVA) | مبانی ...

مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي(eva) | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

تحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي

تحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي مبانی نظری خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,تحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,پاورپوینت خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,جزوه خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,پژوهش خصوصي ...

پیشینه و مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA ...

پیشینه و مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش ...

عنوان : بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها تعداد صفحات : ۱۱۸ صفحه فرمت فایل : word و PDF حجم فایل : ۴٫۴ مگابایت چکیده : از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ...

پایان نامه رشته مدیریت - 5

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادي (eva) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (reva) با سود هر سهم(eps) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ...

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه;بررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران…

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ...

: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه , در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به ,در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ...

ارزش افزوده اقتصادی

تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامد,ارزش افزوده اقتصادی,ارزش افزوده بازار,تامین مالی,ارزش,سود خالص عملیاتی,مالیات,درآمد معوق,ثروت,سهامداران,

بررسی نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

چرا انرژي تجديد پذير

پاورپوینت با موضوع مدیریت عملکرد

بررسی نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

امام زین العابدین

پاورپوینت یادگیری

پاورپوینت روش تحقيق كيفي و روش نگارش گزارش تحقيق

پروپوزال روانشناسی عمومی بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

نرم افزاری برای تایپ فرمولات ریاضی به سادگی وبدون دردسر

جزوه پارسه (ریاضی یک)