دانلود رایگان


کامل سازمان تجارت جهاني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان کامل سازمان تجارت جهانيتحقیق کامل سازمان تجارت جهاني
دارای 66 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 66 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
منابع :کامل وجامع

قسمتی از متن تحقیق::


سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه 6
2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسي گات 8
2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد 8
2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي 9
2-1-3-3) اصل مشورت 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها 9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات 10
2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 12
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني 14
2-1-7-1) كنفرانس وزيران 14
2-1-7-2) شوراي عمومي 14
2-1-7-3) كميته‌ها 15
2-1-7-4) دبيرخانه 15
2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري 15
2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 16
2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17
2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات 21
2-1-10-1) اقسام خدمات 22
2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات 23
2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23
2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25
3-1-12) تعهدات كلي 26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد 26
2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو 27
2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات 27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازي 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31
2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات 33
2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت
خدمات 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت
جهاني پيوسته‌اند: 36
2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني 37
2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني 38
2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرايند الحاق 40
2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 43
2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني 44
2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 45
2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48
2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن اقتصاد 52

سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.
اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.
تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه 1930، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.
2-1-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT
گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.
به سخن ديگر موافقتنامة گات سندي است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.
اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.
اين موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بين 23 كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي 34 ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.تحقیق کامل سازمان تجارت جهاني


تحقیق سازمان تجارت جهاني


تحقیق


سازمان تجارت جهاني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ايران و سازمان تجارت جهاني ( قسمت اول )

ايران و سازمان تجارت جهاني. پيامدهاي الحاق به wto در صنايع توليدي. با پذيرش بررسي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ، بسياري از صاحبنظران و صاحبان صنايع و كارشناسانايران و جهان ، پيامدهاي متفاوتي را در صنايع ايران پيش ...

شاهين نجفي؛ از همجنس‌گرايي تا ارتداد

پژوهشگر روزنامه كيهان گفت: شاهين نجفي در دوره اصلاحات گروه هاي زيرزميني موسيقي رپ را در رشت و تهران ترتيب مي داد و در سال 84 از ترس مجازات بدليل ارتكاب جرائمي نظير همجنس گرايي به آلمان گريخت.

سازمان تجارت جهانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه ...

حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت؛ اختراعات و دسترسي به دارو ...

حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت؛ اختراعات و دسترسي به دارو. نوامبر 11, 2018 آرشیو منشورات مؤسسه, کتب منتشره مؤسسه 589 بازدید

سازمان تجارت جهانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه ...

خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

دغدغه هاي مديران دولت و بخش خصوصي در خصوص اشتغال و توليد؛ سهل آبادي:قانون در اصفهان براي فعالان اقتصادي بسيار سخت گيرانه اعمال مي شود/رحماني :اشتغال ۴۵۰ هزار نفر را براي امسال هدف گذاری كرده ايم گردهمايي فعالان اقتصادي ...

خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

دغدغه هاي مديران دولت و بخش خصوصي در خصوص اشتغال و توليد؛ سهل آبادي:قانون در اصفهان براي فعالان اقتصادي بسيار سخت گيرانه اعمال مي شود/رحماني :اشتغال ۴۵۰ هزار نفر را براي امسال هدف گذاری كرده ايم گردهمايي فعالان اقتصادي ...

سازمان تجارت جهانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه ...

آمریکا مقررات سازمان تجارت جهانی را به چالش می کشد - ایرنا

تهران - دولت ترامپ با ارسال نامه ای به سازمان تجارت جهانی به دفاع از سیاست های تعرفه ای خود علیه چین و سایر شرکای تجاری اش پرداخت و اعلام کرد: این سازمان نمی تواند مقررات خود را به آمریکا دیکته کند به گزارش روز یکشنبه

امتیاز افغانستان از عضویت در سازمان تجارت جهانی چیست ...

افغانستان در ۲۹جولای ۲۰۱۶رسما عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست می‌آورد. کشورهای عضو این سازمان در سال 2015 ...

خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

دغدغه هاي مديران دولت و بخش خصوصي در خصوص اشتغال و توليد؛ سهل آبادي:قانون در اصفهان براي فعالان اقتصادي بسيار سخت گيرانه اعمال مي شود/رحماني :اشتغال ۴۵۰ هزار نفر را براي امسال هدف گذاری كرده ايم گردهمايي فعالان اقتصادي ...

تحقیق درباره ايران و تجارت جهاني در کشاورزی

تحقیق درباره ايران و تجارت جهاني در ... اين تلاشها نهايتا منجر به توافقهاي جديدي در بين اعضاء سازمان تجارت جهاني (wto) بر روي تجارت كالاهاي كشاورزي گرديد كه اهم آن به شرح زير مي‌باشد :

دانلود پایان نامه سازمان تجارت جهاني

10/10/2014 · دانلود پایان نامه سازمان تجارت جهاني جهت اخذ مدرک ... جهت مشاهده فهرست کامل مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید ... در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت ...

دانلود پایان نامه سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه سازمان تجارت جهاني جهت اخذ مدرک ... جهت مشاهده فهرست کامل مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید ... در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت ...

خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

دغدغه هاي مديران دولت و بخش خصوصي در خصوص اشتغال و توليد؛ سهل آبادي:قانون در اصفهان براي فعالان اقتصادي بسيار سخت گيرانه اعمال مي شود/رحماني :اشتغال ۴۵۰ هزار نفر را براي امسال هدف گذاری كرده ايم گردهمايي فعالان اقتصادي ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازمان تجارت جهانی یا WTO ...

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازمان تجارت جهانی یا wto در 50 اسلاید

جدیدترین خبرهای «شاهين» - خبربان

صفحه مربوط به اخبار شاهين. اسماعیل فرحناک روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سه نفر از بانوی خیاط اهل شاهین‌دژ برای کمک به کارکنان بخش درمان، این تعداد لباس محافظ، روپوش، کفش و ماسک را به صورت رایگان دوخته ...

اتاق‌های تجارت و صنایع: تاجران افغان اموالشان را بجای ...

اتاق‌های تجارت و صنایع: تاجران افغان اموالشان را بجای کراچی از بنادر دیگر وارد کنند. ویسا مارچ 8, 2017 افغانستان, خبرونه تبصره پرېږده 1,078 لیدنې

اتاق‌های تجارت و صنایع: تاجران افغان اموالشان را بجای ...

اتاق‌های تجارت و صنایع: تاجران افغان اموالشان را بجای کراچی از بنادر دیگر وارد کنند. ویسا مارچ 8, 2017 افغانستان, خبرونه تبصره پرېږده 1,078 لیدنې

ايران و سازمان تجارت جهاني ( قسمت اول )

ايران و سازمان تجارت جهاني. پيامدهاي الحاق به wto در صنايع توليدي. با پذيرش بررسي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ، بسياري از صاحبنظران و صاحبان صنايع و كارشناسانايران و جهان ، پيامدهاي متفاوتي را در صنايع ايران پيش ...

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی | جهانی سازی - نقدو بررسی سازمان تجارت جهانی - سازمان تجارت ... صندوق بين المللي پول و بانک جهاني. توصیه سفیر انگلیس به بازرگانان ...

تحقیق درباره ايران و تجارت جهاني در کشاورزی

تحقیق درباره ايران و تجارت جهاني در ... اين تلاشها نهايتا منجر به توافقهاي جديدي در بين اعضاء سازمان تجارت جهاني (wto) بر روي تجارت كالاهاي كشاورزي گرديد كه اهم آن به شرح زير مي‌باشد :

شاهين نجفي؛ از همجنس‌گرايي تا ارتداد

پژوهشگر روزنامه كيهان گفت: شاهين نجفي در دوره اصلاحات گروه هاي زيرزميني موسيقي رپ را در رشت و تهران ترتيب مي داد و در سال 84 از ترس مجازات بدليل ارتكاب جرائمي نظير همجنس گرايي به آلمان گريخت.

تحقیق درباره ايران و تجارت جهاني در کشاورزی

تحقیق درباره ايران و تجارت جهاني در ... اين تلاشها نهايتا منجر به توافقهاي جديدي در بين اعضاء سازمان تجارت جهاني (wto) بر روي تجارت كالاهاي كشاورزي گرديد كه اهم آن به شرح زير مي‌باشد :

دانلود فول آلبوم شاهین نجفی

عطش آنقدر در وجودم زبانه میکشد که چاره ای جز دویدن به دنبال سراب ندارم روزی رسدغم به اندازه کوه روزی رسد شادی به اندازه دشت قصه زندگی چنین است ای عزیز درسایه کوه باید ازدشت گذشت دانلودآهنگ شاهین نجفی سلام دوستان گلم ...

سازمان تجارت جهانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه ...

سیستم اطلاعات

پاورپوینت سازگاری های سلولی

پاورپوینت با موضوع XRF

پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

تجارت الكترونيكي (كسب و كار)

انتخابات رياست جمهوري

پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

پاورپوینت معاینه فیزیکی سیستم تنفسی

موزه های ایران

پاورپوينت اصول آموزش و یادگیری