دانلود رایگان


پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل spsپرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps
دارای 4 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 16 سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد
منبع : دارد

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps
آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی (SPS) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4).
این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در هر گروه سنجیده می شود. این ابزار دارای 16 مولفه میباشد.این ابزار برای ارزیابی میزان اعتقاد به حمایت اجتماعی ساخته شده است و بر پایه الگوی وایس 6 شرط متکی بر روابط اجتماعی، افزایش حمایت اجتماعی را به دنبال دارد.
پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps


پرسشنامه


حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی (sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 16 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم4)

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS) – gxz542

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در ...

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

Knowledge about پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps that increases your information. پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps With a low price. Download top theses in the field of پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps نمایش داده می شود، علاوه بر ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS) | cca350

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS)

پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در هر گروه سنجیده می شود ...

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی (sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 16 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم4)

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps نمایش داده می شود، علاوه بر ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS) – gxz542

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS)

پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در هر گروه سنجیده می شود ...

دانلود نمونه پرسشنامه روانشناسی حمایت اجتماعی | درسی فایل

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس فرمت فایل : word تعداد صفحات فایل : 2 صفحه مختصری از شرح پرسشنامه حمایت اجتماعی این پرسشنامه توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت، در سال 1986 بر مبنای تعریف کوب از حمایت ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS)

پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در هر گروه سنجیده می شود ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS) | cca350

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در ...

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

Knowledge about پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps that increases your information. پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps With a low price. Download top theses in the field of پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

دانلود نمونه پرسشنامه روانشناسی حمایت اجتماعی | درسی فایل

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس فرمت فایل : word تعداد صفحات فایل : 2 صفحه مختصری از شرح پرسشنامه حمایت اجتماعی این پرسشنامه توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت، در سال 1986 بر مبنای تعریف کوب از حمایت ...

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل بر پایه الگوی وایس ...

این پرسشنامه اولین بار توسط راسل و کاترونا در سال 1984 مطرح گردید . سؤالهای این پرسشنامه 24 سؤالی میزان اعتقاد فرد را به حمایت اجتماعی هایی دریافتی خود ،مورد ارزیابی قرار می دهد . مقیاس حمایت اجتماعی کاترونا و راسل بر پایه ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS) – www8

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS) – tun970

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در ...

آزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS) – tun970

آزمون حمایت اجتماعی : پرسشنامه حمایت اجتماعی(sps) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4). این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در ...

مبانی نظری حل مسأله و راهبردهاي روش تدريس حل مسأله

پاورپوینت طراحی سوالات مفهومی و استاندارد

پاورپوینت بدیع (رشته ادبیات و زبان فارسی)

اخلاق پیامبر

زندگی و شهادت سیدالشهداء امام حسین (ع)

مديريت استراتژيك

پرسشنامه هیجان تحصیلی(AEQ)

نادرستي هاي سخن در نوشتن نامه

مروری بر تأثیر عوامل مختلف بر روی قهوه‏ ای شدن پاستا

كارايي بازدارندگي انرژي هسته اي