دانلود رایگان


پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسیپرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی
دارای 12صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 60سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی
پرسشنامه مسائل جنسی(MSQ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که آزمودنی ها بایدمشخص کنند هرعبارت چقدرتناسب دارد.برای جمع آوری اطلاعات پاسخ افراد از یک مقیاس 5امتیازی لیکرت استفاده شدکه نمره هر عبارت می توانداز0تا4باشد:اصلا تناسب ندارد(0)،کمی تناسب دارد(1)،تاحدی تناسب دارد(2)،متوسط تناسب دارد (3)، خیلی تناسب دارد(4).سپس نمره های عبارات هرخرده مقیاس باهم جمع می شوند وبنابراین نمره های بالاتربا میزان بیشتری از تمایل مطابقت دارند.هرخرده مقیاس می توانداز0تا20متغیر باشد. این 12مقیاس عبارتنداز:
1-حرمت جنسی(49-37-25-13-1).
2-اشتغال ذهنی جنسی(50-38-26-14-2).
3-کنترل جنسی درونی(51-39-27-15-3).
4-آگاهی جنسی(52-40-28-16-4).
5-انگیزش جنسی(53-41-29-17-5).
6-اضطراب جنسی(54-42-30-18-6).
7-قاطعیت جنسی(55-43-31-19-7).
8-افسردگی جنسی(56-44-32-20-8).
9-کنترل جنسی بیرونی(57-45-33-21-9).
10-نظارت جنسی(58-46-34-22-10).
11-ترس از رابطه جنسی(59-47-35-23-11).
12-رضایت جنسی(60-48-36-24-12).
پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی


پرسشنامه


چندوجهی مسائل جنسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی - کوشا فایل

سایت کوشا فایل با همکاری دیتاجو تنها پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین، فایل پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی را جهت راحتی شما در دانلود ارائه می دهد. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی برای دانلود سریع، آسان و با کیفیت فایل خود ...

میزان میل جنسی با تست هالبرت

تست هالبرت ،تست هالبرت روابط زناشویی،شاخص تمایل جنسی هالبرت،تست میزان تمایل جنسی،میزان میل جنسی با تست هالبرت،تست روابط زناشویی آلبرت،پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت،مقدار تمایلات اشخاص به روابط زناشویی

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز – euv554

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) اسنل و فیشرو والترز (1993) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 60 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

فایل پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی : u/datajoo

فایل [پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی](http://datajoo.com/humanities/psychology/16007) از دسته...

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی

پرسشنامه مسائل جنسی(msq) توسط اسنل و فیشرو والترز(۱۹۹۳)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری۱۲زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای ۶۰ عبارت می باشد که ...

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی - دانلود رایگان

پرسشنامه مسائل جنسی(msq) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که ...

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز

ثبات درونی خرده مقیاس های پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمد.ضرایب آلفا برای تمامی اعضای نمونه در12خرده مقیاس (از خرده مقیاس 1تا 12) براساس نتایج تحقیق اسنل وهمکاران(1993)به ترتیب عبارت بوده ...

پایان نامه ارشد:رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ...

ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روش های آمار ...

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی - دانلود رایگان

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسیدانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه. دانلود تحقیق آب مجازی و تجارت آب ...

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی - دانلود رایگان

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسیدانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه. دانلود تحقیق آب مجازی و تجارت آب ...

پرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) 22112.paperfa.ir/ ذخیره شده پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) - پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) ,Hullbert Index of Sexual Desire (HISD),دانلود پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) ... پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 sigmadlkad ...

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی - دانلود رایگان

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسیدانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه. دانلود تحقیق آب مجازی و تجارت آب ...

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی - دانلود رایگان

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسیپرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه. دانلود مقاله تحقیقی ماهیت و مفهوم «زندگی ...

فایل پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی : u/datajoo

فایل [پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی](http://datajoo.com/humanities/psychology/16007) از دسته...

میزان میل جنسی با تست هالبرت

تست هالبرت ،تست هالبرت روابط زناشویی،شاخص تمایل جنسی هالبرت،تست میزان تمایل جنسی،میزان میل جنسی با تست هالبرت،تست روابط زناشویی آلبرت،پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت،مقدار تمایلات اشخاص به روابط زناشویی

مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌ دار شهر شیراز

مقاله مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌ دار شهر ... خوشه ‌ای چند مرحله‌ ای از نواحی آموزش پرورش انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی اسنل، فیشر و والترز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ‌ها از روش آماری تحلیل ...

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

پرسشنامه مسائل جنسی(msq) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که ...

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی MSQ - روان شناسی

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی msq توسط اسنل و فیشر و والترز در سال (۱۹۹۳) تدوین گردیده است. مقیاس چند وجهی مسائل جنسی یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

میزان میل جنسی با تست هالبرت

تست هالبرت ،تست هالبرت روابط زناشویی،شاخص تمایل جنسی هالبرت،تست میزان تمایل جنسی،میزان میل جنسی با تست هالبرت،تست روابط زناشویی آلبرت،پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت،مقدار تمایلات اشخاص به روابط زناشویی

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

توضیحی درباره پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) نحوه دانلود پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) با لینک مستقیم و رایگان. دریافت فایل پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود.

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

پرسشنامه مسائل جنسی(msq) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که ...

پاورپوینت آشنایی با هرس

بررسی فقر

پاورپوینت بررسی زندگی نامه و آثار دکتر حسن فتحی

مقاله حقوق شهروندي

پروژه تحقيقاتي بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات

پاورپوینت ابزارهاي اقتصادي براي تحليل بازار ماهيت تقاضا

چگونه توانستم به کمک روش های خلاق ضعف درسی دانش آموزم امیر را بهبود بخشم؟

پرسشنامه پذیرش و عمل –نسخه دوم(AAQ-II)

پاورپوینت ارزيابي زيست محيطي سدها

پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها