دانلود رایگان


پرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COSپرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS
دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 23سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد
منبع : دارد

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS
مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 گزارش کردند. این مقیاس بر اساس ده شاخص روان‌شناختی از راهنمای تشخصی و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس 23 آیتم دارد و دارای خرده مقیای و زیر عامل نیست. همچنین COS براساس قالب پاسخ طیف لیکرن شش گزینه ای (1- هرگز، 2- تقریبا‍ً‌ هرگز،3- برخی اوقات، 4- اغلب، 5- تقربیاً همیشه و 6- همیشه) است. نمرات بالا منعکس کننده مفرط است و آزمودنی های با نمرات بالای 75 به عنوان استفاده کننده مفرط و پایین تر از 25 به عنوان استفاده کننده کم مشخص می‌شوند (جنارو و همکاران، 2007؛ به نقل از گل محمدیان و یاسمی نژاد، 1390). گل محمدیان و یاسمی نژاد (1390) در پژوهشی با نمونه 782 نفر دانشجو که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اعتبار مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه را به روش آلفای کرونباخ 903/0 گزارش کردند. همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس را نیز در سطح معنی داری 001/ 0،‌ 714/0 r=گزارش کردند. در ادامه بررسی روایی تصنیف حاکی از آن بود که بین دو نیمه آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد (گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390).
پرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS


پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS


مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (cos مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است .

دانلود پرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه - دانلود ...

دانلود رایگان مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با ...

پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه

به دنبال گسترش مشکل استفاده بی رویه از تلفن همراه، جنارو همکارانش در سال ۲۰۰۷ اقدام به ساخت یک پرسشنامه برای سنجش آن کردند.مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (cos)که معادل انگلیسی آن Cell-phon over-use scale است یک پرسشنامه ۲۳ ...

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو 2007

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو 2007 در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc . معرفی مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS)

پرسشنامه استفاده افراطی از تلفن همراه

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 ...

پرسشنامه استفاده افراطی از تلفن همراه

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 ...

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو 2007 ...

نام پرسشنامه: پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو ۲۰۰۷ روایی و پایایی: دارد طریقه نمره دهی: دارد منبع: دارد توضیحات: معرفی مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) استفاده آسیب زا از تلفن همراه که گاهاً ...

پرسشنامه استفاده افراطی از تلفن همراه

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 ...

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS

free download مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS دانلود مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS با فرمت jar برای گوشی. Learn how to learn about مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS by subscribing to our telegram channel. آیا از خرید فایل مقیاس استفاده مفرط از ...

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ((cos. مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان ...

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو 2007

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو 2007 در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc . معرفی مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS)

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos چیست؟ فروش اینترنتی مقالات با عنوان مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos به صورت آنلاین. دانلود مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos برای موبایل با لینک مستقیم.

پایان نامه درباره وابستگی به اینترنت

مواد و روش ها: روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی(غیر آزمایشی) به روش همبستگی و شیوه جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری که بر حسب جنسیت و تاهل در چهارگروه زن، دختر، مرد و پسر در سنین ...

پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه - آزمودنی

این پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه را می سنجد. این پرسشنامه بر اساس ده شاخص روانشناختی از راهنمای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس ۲۳ آیتم دارد و بر اساس قالب پاسخ طیف لیکرت شش گزینه ای( ۱- هرگز ۲ ...

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos چیست؟ فروش اینترنتی مقالات با عنوان مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos به صورت آنلاین. دانلود مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos برای موبایل با لینک مستقیم.

پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه - آزمودنی

این پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه را می سنجد. این پرسشنامه بر اساس ده شاخص روانشناختی از راهنمای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس ۲۳ آیتم دارد و بر اساس قالب پاسخ طیف لیکرت شش گزینه ای( ۱- هرگز ۲ ...

پرسشنامه استفاده افراطی از تلفن همراه

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 ...

fpiona

پرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS پرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COSپرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::روایی: داردپایایی ...

دانلود پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه(COS) | درسی فایل

دانلود پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه(cos) درسی فایل دانلود پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه(cos)  سبد خرید 0. خانه; تماس با ما – ثبت شکایات; قوانین و مقررات; همکاری و فروش فایل ...

پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS جنارو، فلورس و ...

پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS جنارو، فلورس و گومز و همکاران (۲۰۰۷ روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (۲۰۰۷؛ به نقل از گل ...

دانلود پرسشنامه مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه - دانلود ...

دانلود رایگان مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با ...

پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه - آزمودنی

این پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه را می سنجد. این پرسشنامه بر اساس ده شاخص روانشناختی از راهنمای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس ۲۳ آیتم دارد و بر اساس قالب پاسخ طیف لیکرت شش گزینه ای( ۱- هرگز ۲ ...

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو 2007 ...

نام پرسشنامه: پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو ۲۰۰۷ روایی و پایایی: دارد طریقه نمره دهی: دارد منبع: دارد توضیحات: معرفی مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) استفاده آسیب زا از تلفن همراه که گاهاً ...

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه COS

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos چیست؟ فروش اینترنتی مقالات با عنوان مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos به صورت آنلاین. دانلود مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه cos برای موبایل با لینک مستقیم.

کوتاه شده تاریخ جبر و نمادهای حرفی

پاورپوینت کيفيت پايش و ارزشيابي در پرستاری

پاورپوینت روانشناسی شخصیت

پاورپوینت با موضوع هارمونيك ها

امام علي

بررسی اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه

پاورپوینت جمعيت شناسي

پاورپوینت آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن

پاورپوینت آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن

پاورپوینت قلمرو دين